Izjava o zaštiti privatnosti

Zaštita Vaše privatnosti nam je vrlo važna.
Ova izjava o zaštiti privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo dok pristupate sadržaju na našim interenet stranicama.

Pravila privatnosti koja poštujemo:

• Prilikom pregleda sadržaja na našim interenet stranicama ne prikupljamo lične podatke, ili bilo koji podatak povezan s uređajem koji koristite kada pristupate našim stranicama kao neregistrovani korisnik.

• Ne prikupljamo podatke o Vašem identitetu kada preuzimate dokumentaciju dostupnu za preuzimanje s naših internet stranica.

• Ne prikupljamo nikakve statističke podatke, niti pratimo kretanje korisnika.

• Nismo povezani s trećim stranama ili interenet servisima, ne prodajemo, menjamo ili na neki drugi način prenosimo trećim stranama Vaše lične podatke ili podatke vezane za korišćenje naših stranica ili naših servisa.

• U slučaju kada trebamo Vaše podatke radi identifikacije i kontakta, iste ćemo zatražiti i koristiti isključivo uz Vašu saglasnost. Možemo voditi evidenciju o međusobnoj komunikaciji. Podatke koje prikupimo koristićemo samo u cilju ostvarivanja i evidentiranja komunikacije s Vama, osim ako je prikupljanje informacija propisano zakonom.

Zadržavamo pravo izmene ove izjave o zaštiti privatnosti u slučaju potrebe.
Preporučujemo da povremeno proveravate sadržaj ove izjave o zaštiti privatnosti.

• Ukoliko imate dodatnih pitanja o zaštiti privatnosti prilikom korišćenja naših proizvoda, molimo kontaktirajte nas na info@savaparks.eu