Projekti

SavaTIES

SavaTIES je regionalni projekt koji će se provoditi u sve četiri države kojima protječe rijeka Sava: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini  te Srbiji. Projekt je dio Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav (INTERRG DTP), a financira se iz fondova Europske unije (ERDF, IPA). Projekt je započeo 1. lipnja 2018. na Dan rijeke Save, a provodit će se tijekom tri godine. Uz jačanje mreže SavaParks, projekt se fokusira i na invazivne strane vrste u slivu rijeke Save.
Jačanje zaštite rijeke Save i njenih poplavnih površina

Projekt „Jačanje zaštite rijeke Save i njenih poplavnih površina“, kasnije nazvan SavaParks I, bio je projekt koji je pokrenuo osnivanje SavaParks mreže. Projekt je započeo u siječnju 2014., a glavni projektni partneri su EuroNatur, Park prirode Lonjsko polje i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode. Međutim, temelj projekta bile su institucije koje su tijekom projekta postale članice SavaParks mreže.
SavaParks II – Sloboda za Savu

Obnova rijeke Save i njenih poplavnih sliva ambiciozan je cilj, a za njegovo dostizanje bit će potrebno možda i više od jednog desetljeća. Svrha projekta SavaParks II - Sloboda za Savu je potaknuti provedbu projekata obnove rijeke i poplavnih područja u slivu rijeke Save. Svrha se postiže uspješno provedenim studijama izvodljivosti na odabranim pilot lokacijama, te jačanjem transnacionalne suradnje SavaParks mreže, što će dovesti do prepoznatljivosti mreže i njenih aktivnosti u široj regiji.

Pročitaj više

image

Karta zaštićenih vrsta

Otkrijte čarobnu prirodu koja vas okružuje

Pročitaj više
image

Rijeka Sava

Sava prima vodu iz gotovo 250 pritoka

Pročitaj više
image

Invazivne strane vrste

Invazivne vrste imaju negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i uzrokuju ekonomsku štetu na području u koje su unesene

Pročitaj više
image

Dokumenti

Naše dokumente pronađite ovdje

Pročitaj više
©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu