Čudesna šuma Žutica

Download
image
ČUDESNA ŠUMA ŽUTICA

Brošura „Čudesna šuma Žutica“ opisuje život u  biljnom i životinjskom carstvu čudesne i fascinantne šume Žutice. Izdana je s ciljem promicanja važnosti zaštite poplavnog područja šume Žutice kao područja bogate biološke raznolikosti te unapređivanje i podizanje razine obrazovanja i svijest javnosti o vrijednostima tog područja.
Šuma Žutica  prostire se u zoni poplavnog područja Lonjskog polja, na više od 4 600 ha, i spada u nizinske poplavne šume. Od Zagreba je udaljena tridesetak kilometara i smještena je na području grada Ivanić-Grada i općine Križ. Jedna od najvećih nizinskih poplavnih šuma u Hrvatskoj i prva prirodna retencija rijeke Save nizvodno od Zagreba. Kao i svaka poplavna šuma nizinskog pojasa, i šuma Žutica je svojim nastankom, životom i razvojem vezana uz vodu. U posljednje vrijeme poplave nanose velike štete ljudima čija su naselja u poplavnim zonama velikih rijeka. Poplave u šumi Žutici imaju sasvim drugačiji učinak, zapravo potpuno suprotno – poplave donose život. Poplavne vode rijeke Save ponovno donose život u stare rukavce i „mrtvaje“ koje je rijeka Lonja tijekom stoljeća, mijenjajuće svoj tok za sobom ostavljala. Žutica svake godine uslijed obilnih poplava doživljava fantastične preobražaje.
Osim nepreglednih poplavnih područja za Žuticu je karakteristična šuma zelenih divova hrasta lužnjaka u čijoj sjeni raste grm velike žutilovke po kojem je šuma, najvjerojatnije, i dobila ime. Na rubu šume nalazi se jedno od najdinamičnijih, ali nažalost i najugroženijih staništa ‒ to su poplavni pašnjaci šume Žutica. Poplavno područje šume Žutice karakteriziraju rukavci, kanali, mrtvaje, jezerca koje su pogodno stanište za raznolik životinjski svijet.
Specifična je po tome što je već 40 godina naftno polje s više od 200 bušotina, a u šumi je opstao bogat biljni i životinjski svijet karakterističan za poplavne šume sjeverne Hrvatske. U šumi Žutica pronalazimo vrlo velik broj različitih staništa. Zanimljivo je napomenuti da je u šumi Žutica pronađena četvrtina od ukupnoga broja vrsta vodozemaca i gmazova koji žive u Hrvatskoj. Zbog toga izuzetnoga bogatstva biljnoga i životinjskoga svijeta, dio je Europske ekološke mreže  ‒ Natura 2000.  Dosadašnjim istraživanjima zabilježeno je 309 vrsta no
nih leptira, 9 vrsta vodozemaca i 6 vrsta gmazova.Također je važno stanište za velikog i dunavskog vodenjaka kao i njihove hibride, crvenog mukača, barsku kornjaču, dabra i vidru.
Šuma Žutica s pravom nosi naziv „Čudesna“ jer usprkos naglim i čestim promjenama životnih uvjeta vezanih uz klimatske promjene i čestih poplava uspijeva održati svoje bogatstvo života zbog koje je uvrštena u Nacionalnu ekološku mrežu Natura 2000. Čak četiri vrijedna stanišna tipa: prirodne eutrofne vode s vegetacijom subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume, aluvijalne šume i poplavne miješane šume cilj su očuvanja.
Žutica je obljubljena u svoj svojoj ljepoti koju crpi iz nježnosti i grubosti mijena rađanja i umiranja života, koje nisu određene samo godišnjim dobima već i  učestalošću poplavnih razdoblja. Više o Čudesnoj šumi Žutici pročitajte na linku ili pogledajte video a nakon toga dođite i uživajte u njenoj ljepoti. Nije važno godišnje doba koje ćete odabrati zato što je čudesna na svoj način u svako godišnje doba.
©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu