Deklaracija SavaParks mreže

Download
image
Deklaracija SavaParks mreže

Deklaracija mreže zaštićenih područja rijeke Save definira glavne ciljeve mreže:

1. Razmjena, unapređivanje i promicanje stručnih znanja u upravljanju prirodnim područjima s ciljem poboljšanja zaštite rijeke Save, njenih pritoka i poplavnih područja; unutar zaštićenih područja uz rijeku i šire.

2. Izrada vodećih načela za zaštitu prirode, obnovu rijeka i poplavnih područja i pametno korištenje duž toka rijeke.

3. Zajedničkim inicijativama povećati svijest o nacionalnom i međunarodnom značaju vrijednosti biološke raznolikosti rijeke Save i poboljšati znanje o prirodnoj i kulturnoj baštini zaštićenih područja u slivu rijeke Save.

4. Suradnja i doprinos aktivnostima mreže SavaParks.

5. Poduzimanje mjera za promicanje okolišnih imperativa i pametne uporabe u sektorskim politikama te mobiliziranje nacionalnih i europskih fondova za zaštitu prirode i obnovu rijeka i poplavnih područja.

6. Utjecaj na provedbu i budući razvoj nacionalnih politika, regionalnih programa i EU direktiva, kako bi se pridonijelo očuvanju prirodne baštine uz rijeku Savu.
©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu