Priručnik osnovnih grafičkih standarda Logotip i tipografija

Download
image
Priručnik osnovnih grafičkih standarda
Logotip i tipografija


Priručnik grafičkih standarda predstavlja sustav apliciranja elemenata  vizualnog identiteta: logotipa, boje i tipografije. Pravila propisana priručnikom odnose se na dozvoljene i nedozvoljene varijante uporabe navedenih elemenata unutar vizualnog identiteta. Kako bi se osigurala ujednačena i kontinuirana vidljivost Mreže, prilikom svake aplikacije obvezno je ispravno korištenje vizualnih elemenata identiteta na način opisan ovom knjigom standarda. Svako korištenje elemenata identiteta izvan pravila propisanih priručnikom smatra se narušavanjem vizualnog identiteta.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu