Strategija SavaParks Network

Download
image

Svrha Strategije SavaParks Network je osigurati dugotrajan kontinuitet i operativnu osnovu Mreže kao i suradnju međusektorskih dionika u u skladu s Vodećim načelima SavaParks mreže koji pružaju okvir za usklađivanje uporabe prirodnih resursa u zaštićenim područjima uz Savu i njene pritoke, kao i rijeke i njene naplavne nizine u dijelovima koji trenutno nisu pod zaštitom, sa aspektima očuvanja biološke raznolikosti i očuvanja usluga ekosustava, održavanje ekoloških procesa i zaštite kulturne baštine sliva rijeke Save.

Strategija daje organizacijske postavke, komunikacijska pravila i razmatra projekte koje je potrebno provesti za očuvanje prirode, obnovu rijeka i poplavnih područja, prilagodbu klimatskim promjenama i održivi regionalni razvoj uz rijeku Savu i njene pritoke u razdoblju nakon projekta Sava TIES. Štoviše, osigurava trajnost rezultata projekta Sava TIES uspostavljanjem institucionalnih, financijskih i političkih potpora za njihovo daljnje korištenje
©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu