Kozjanski park

Kategorija zaščite: Regijski park
Leto ustanovitve: 1981

Lokacija

Kozjanski park se nahaja na vzhodu Slovenije ob meji s Hrvaško.

Zgodovina

Je eno najstarejših in največjih zavarovanih območji v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1981 na osnovi kompromisa naravovarstvenih vrednot in kulturnega izročila.

Izredno visoka stopnja biotske pestrosti je bila podlaga za uvrstitev Kozjanskega parka med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj od leta 2004 večji del parka spada v ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000. Od leta 2010 pa se širše območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša tudi s statusom biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje pod zaščito Unesca v okviru programa MAB (Man and Biosphere).

Turizem

V Kozjanskem parku je več markiranih in dobro vzdrževanih poti. Tu se nahaja tudi najbolj grajski med gradovi na Slovenskem – grad Podsreda. Park ter celotno širše območje imata izjemno ohranjeno kulturno krajino, s pomembnimi folklornimi elementi kot so običaji, pesmi in legende.

Naravne vrednote

Raznolika pokrajina Kozjanskega parka zagotavlja odlične pogoje za izjemno biotsko pestrost zavarovanega območja. Tukaj lahko pozoren opazovalec našteje nič manj kot 44 vrst orhidej, 1200 vrst dnevnih in nočnih metuljev, 62 vrst kobilic, 20 vrst vlažnic (glive), 120 sort hrušk in 78 naravnih vrednot.

Znamenitosti

 • Reka Bistrica - med Trebčami in Zagajem je v dolžini 3 km zarezala najslikovitejšo in najbolj ohranjeno rečno sotesko v vzhodni Sloveniji
 • Hribovski suhi travniki – zakladnice biotske pestrosti
 • Dolina Olimskega potoka in Olimje
 • Gnezdišče čebelarjev na Bizeljskem
 • Repnice – umetne peščene jame iz silikatnega peska, ki so se v okolici Bizeljskega pojavile pred približno dvesto leti 
 • Gruska - kraška izvirna zatrepna dolina, naravni spomenik ter geomorfološka in hidrološka naravna vrednota državnega pomena, ki se začenja s 30 metrov visoko previsno steno
 • Veternik in Osilnica – najvišje predalpsko območje Kozjanskega parka
 • Srednjeveški trg Podsreda
 • Grad Podsreda na pobočju Orlice
 • Kolarjeva domačija in ribnik v Trebčah

Neznano o znanem

 • Mnogo učencev si pride na Kozjansko ogledati sadovnjake
 • Suhi travniki so raj za raziskovalce, ljubitelje narave in fotografe
 • Pilštanj – po poteh poganov
 • Lurška jama
 • Reki Sotla in Bistrica
 • Praznik kozjanskega jabolka

Območje odprto za obiskovalce:


Ovim područjem upravlja Javni zavod Kozjanski park

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu