Posebni ornitološki rezervat Đol Dražiblato

Varstvena kategorija: posebni ornitološki rezervat
Leto razglasitve: 1969.

Lokacija

Posebni ornitološki rezervat Đol Dražiblato s površino 78,59 ha se nahaja v Sisaško-moslavaški županiji, občina Sunja, znotraj območja, ki je zavarovano kot pomembna krajina Sunjsko polje. Rezervat leži med rekama Savo in Sunjo.

Zgodovina

Đol Dražiblato je bil 12. novembra 1969 proglašen za posebni botanični rezervat z namenom ohranjanja habitatov, pomembnih za močvirske ptice.

Turizem

Obisk zavarovanega območja je mogoč v spremstvu zaposlenih v javnem zavodu za upravljanje zavarovanih območij narave Sisaško-moslavaške županije.

Naravne vrednote

Posebni ornitološki rezervat Đol Dražiblato zajema območje mokriščnih travnikov, gozdov jesena, vrbe in topola, obdanih z poplavnimi gozdovi doba. Je eno od krmišč pomembne ptičje kolonije ornitološkega rezervata Krapje Đol, zlasti za redke vrste navadne žličarke (Platalea leucorodia). Na tem območju gnezdijo naslednje ptice: močvirska trstnica (Acrocephalus palustris), srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus), trstni cvrčalec (Locustella luscinicedes), rečni cvrčalec (Locustella fluvistilis), trstni strnad (Emberiza schoenic). Obstaja tudi možnost gnezdenja divjih rac, vodnih ptic, tukalic (Gallinula, Rallus, Porzana) in drugih vrst močvirskih ptic.

Znamenitosti

V ornitološkem rezervatu Dražiblato se nahaja skriti ribnik s površino približno 12 ha, kjer je zabeleženih več ogroženih vrst močvirnih ptic : velika bela čaplja (Ardea alba), navadna žličarka (Platalea leucorodia), kostanjevka ( Aythya nyroca), mlakarica (Anas platyrhynchos) in dr.).

Neznano o znanem

Đol Dražiblato se imenuje tudi Vražje blato.

Območje odprto za obiskovalce:

  • Delovni čas: v dogovoru z zaposlenimi v javnem zavodu
  • Najava prihoda: za ogled območja je potrebna predhodna napoved javnemu zavodu za upravljanje zavarovanih območij narave Sisaško-moslavaške županije.
  • Dodatne pomembne informacije: na vhodih v gozdna območja pomembne krajine Sunjsko polje, ki jo upravljajo Hrvatske šume d.o.o., so zapornice, ki so lahko zaklenjene, zato je dostop do rezervata onemogočen.

To območje upravlja Javni zavod za upravljanje zavarovanih območij narave Sisaško-moslavaške županije

  • Naslov: Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača
  • Telefonska številka: +385 44 679122
  • Povezava na uradno spletno stran: www.zastita-prirode-smz.hr

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu