KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Uradno ime: Krajinski park Ljubljansko barje
Kategorija zavarovanega območja: Krajinski park (IUCN: V), Natura 2000
Leto zavarovanja: 2008

Lokacija

Krajinski park Ljubljansko barje se nahaja v osrednji Sloveniji. Zaseda južni del Ljubljanske kotline - območje Ljubljanskega barja in se začenja le nekaj korakov vstran od zadnjih predmestnih sosesk prestolnice. Park se razteza med naravnimi prehodi poimenovanimi Ljubljanska vrata (med vzpetinami Golovec, Grad in Šišenski hrib) na severu in severovzhodu, Polhograjskim hribovjem na severozahodu in zahodu, pogorji Krima in Menišije na jugu ter Dolenjskim podoljem na jugozahodu.

Zgodovina

Ljubljansko barje je bilo kot območje izjemne naravne in kulturne dediščine prepoznano šele v zadnjih nekaj desetletjih. Leta 2004 je bilo uvrščeno med Natura 2000 območja, leta 2008 pa je bil razglašen Krajinski park Ljubljansko barje, katerega glavna naloge je zaščita in ohranjanje naravnih vrednot, kot tudi biotske in krajinske pestrosti Ljubljanskega barja.

Krajinski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08), javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje pa je bil leto kasneje ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/2009).

Turizem

Najboljši in okolju najbolj prijazen način raziskovanja parka je peš, s kolesom ali po vodi s kajakom ali kanujem. V park se lahko pripeljete tudi z vlakom ali pa skočite na enega od mestnih avtobusov, ki povezujejo večino mest in vasi v parku. Svetujemo vam, da svoj obisk začnete s sprehodom po eni od naravoslovnih učnih poti parka: Koščevi učni poti, Bevški učni poti ali Poti ob reki Iški – Okljuk.

Naravne vrednote

To izjemno območje narave vsebuje številne naravne vrednote (59), naravne spomenike (9), naravne rezervate (6), številne ogrožene, mednarodno varovane prostoživeče rastlinske in živalske vrste (28), njihovih habitatov in habitatnih tipov (7), pa tudi kulturne vrednote in edinstveno mozaično pokrajino, rezultat dolgotrajne interakcije med človekom in naravo.

Znamenitosti

 • Ljubljanica – reka sedmih imen in tri večje skupine njenih izvirov – Močilnik, Bistra in Retovje
 • Iški vintgar – slikovita soteska reke Iške 
 • Mali plac/Mali Blatec – eden redkih ostankov visokega barja na Ljubljanskem barju
 • Grad Bistra – kulturni spomenik državnega pomena v katerem se nahaja tudi Tehniški muzej Slovenije
 • Cerkev svetega Mihaela v Črni vasi, znana tudi kot Cerkev sv. Mihaela na Barju je ena od izvirnejših stvaritev arhitekta Jožeta Plečnika.
 • Ostanki Borovniškega železniškega viadukta, ki se je razprostiral nad Borovniško dolino na železniški progi med Dunajem in Trstom in je bil ob izgradnji največji kamniti most v Evropi.

Neznano o znanem

 • Pokrajina Ljubljanskega barja kot jo poznamo danes je rezultat tisočletji človeških aktivnosti.
 • Prvi stalni naseljenci na območju današnjega Ljubljanskega barja so bili koliščarji. 
 • Prve posege človeka v osrednji barjanski prostor zasledimo že v rimskem obdobju.
 • Zaradi intenzivnega rezanja šote se je površje Ljubljanskega barja zelo posedlo in velike poplavne vode so se vrnile.
 • Ljubljansko barje ni pomembno le zaradi svoje biotske pestrosti temveč deluje tudi kot naravni zadrževalnik poplavnih vod, naravna hladilna in čistilna naprava ter konservator bogate kulturne dediščine.

Če je območje odprto za obiskovalce, nam pošljite tudi osnovne informacije o možnostih obiska:

 • Kdaj je odprto za obisk: Vedno
 • Morajo obiskovalci napovedati svoj obisk: Ne, razen če želijo vodenje (možno za organizirane skupine)
 • Dodatne pomembne informacije: /

Ovim područjem upravlja Javni zavod Ljubljansko barje


©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu