Projekti

Sava TIES

Sava TIES je regionalno pomemben projekt, ki se izvaja v vseh štirih državah, ki se nahajajo v porečju Save: v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. Projekt je del programa Interreg Podonavje (Interreg DTP) in je sofinanciran iz skladov Evropske unije (ERDF, IPA). Projekt se je začel izvajati 1. junija 2018, na dan reke Save in traja tri leta. Poleg krepitve Mreže parkov v porečju Save se osredotoča še na invazivne tujerodne vrste v porečju Save.

Krepitev varstva reke Save in njenih poplavnih površin

Projekt “Krepitve skrbi za zaščito reke Save in njenih poplavnih ravnic”, kasneje imenovan SavaParks I je spodbudil ustanovitev mreže SavaParks. Projekt se je začel januarja 2014. Glavni projektni partnerji so bili EuroNatur, Naravni park Lonjsko polje in Hrvaško društvo za varovanje ptic in narave. Temelj projekta so bile institucije, ki so med projektom postale članice mreže SavaParks.

SavaParks II – Svoboda za Savo

Obnova reke Save in njenih poplavnih površin je ambiciozen načrt. Za njegovo uresničitev bo potrebno vsaj desetletje. Namen projekta SavaParks II – Svoboda za Savo je spodbuditi izvajanje projektov obnove reke in poplavnih območij v porečju Save. Namen bo izpolnjen z uspešno izpeljanimi študijami izvedljivosti na izbranih pilotnih lokacijah in s krepitvijo transnacionalnega sodelovanja mreže SavaParks, kar bo pripomoglo k večji regijski prepoznavnosti mreže in njenih dejavnosti.

Preberi več

image

Zemljevid zavarovanih vrst

Odkrijte čarobno naravo ki je okoli vas

Preberi več
image

Reka Sava

Reka Sava ima skoraj 250 pritokov

Preberi več
image

Invazivne tujerodne vrste

Invazivne vrste negativno vplivajo na zdravje ljudi in povzročajo gospodarsko škodo na območju kjer so vnesene

Preberi več
image

Dokumenti

Poiščite naše dokumente tukaj

Preberi več
©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu