TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Kategorija zavarovanega območja: narodni park, narodni park (II. kategorija) in zavarovana krajina (V. kategorija) po kriterijih Svetovni zveze za varstvo narave (IUCN)
Leto zavarovanja: 1981.

Lokacija

Triglavski narodni park se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Park meri skoraj 840 kvadratnih kilometrov, kar predstavlja 4% vsega ozemlja Slovenije.

Zgodovina

Triglavski narodni park je en najstarejših evropskih parkov. Prvo zavarovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park.

Pomembni mejniki v zgodovini parka:

1908 – predlog dr. Albina Belarja za varstveni park nad Komarčo, ki žal ni bil realiziran

1924 – nastanek »Alpskega varstvenega parka« v dolini Triglavskih jezer (1600 ha)

1961 - odlok o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za »Triglavski narodni park« (2000 ha)

1981 - uzakonitev Triglavskega narodnega parka z Zakonom o Triglavskem narodnem s čimer so opredelili sedanje meje parka

2010 – nov Zakon o Triglavskem narodnem parku in povečanje parka (vključitev naselja Kneške ravne z bližnjo okolico)

Leta 2003 je Unescov urad v Parizu sprejel sklep o vključitvi Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka v mednarodno mrežo biosfernih rezervatov MAB (Človek in biosfera).

Leta 2009 sta Triglavski narodni park in italijanski Naravni park Julijsko pridobila listino Federacije Europarc za čezmejno sodelovanje. Uradno ime območja je Čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe, vključno z obema parkoma, pa tudi območje slovenske MAB Unesco Julijske Alpe.

Turizem

Triglavski narodni park zaradi svoje edinstvenosti in pomena potrebuje in si zasluži spoštljive obiskovalce. Manj hrupa, manj avtomobilov in nižji ogljični odtis so zagotovilo za čistejši zrak in mir. Uživajte v svežem zraku in se na pot odpravite na drugačen način: s kolesom, vlakom, avtobusom ali peš. Bodite prijazni do narave in jo ohranite takšno, kot je.

Tu živijo endemične živalske vrste, vključno z volkom, medvedom in risom, ter bogata flora, ki se ponaša z 19 endemiti. V tej deželi mitov in legend ljudje še vedno živijo v harmoniji z naravo in v sozvočju s tradicijo. Občudujemo lahko obsežne, očarljive gozdove, globoko izklesane doline, visokogorske pašnike in kristalno čisto vodo, ki se s pobočij naše najvišje gore Triglava spušča v reke, jezera in potoke.

Naravne vrednote

Živalstvo in rastlinstvo: z raznolikimi podnebji in bogastvom pokrajinskih tipov, je Triglavski narodni park dom okoli 7000 živalskim ter rastlinskim vrstam, tako drobnih žuželk in sladkovodnih rib kot tudi veličastnih jelenov in planinskih orlov.

Ekosistemi: v parku je velika raznolikost ekosistemov – od prostranih gozdov in visokogorskih grebenov pa vse do kristalno čistih vod.

Znamenitosti

 • Triglav – najvišja gora v osrčju parka, ki je tudi najvišji vrh Slovenije (2864 m)
 • Pot Triglavske Bistrice poteka vzdolž toka reke Triglavske Bistrice do začetka doline Vrat
 • Soška pot je naravoslovna učna pot, ki obiskovalca popelje v Triglavski narodni park ob reki Soči, od njenega izvira pa vse do Bovca
 • Učna pot Goreljek poteka okoli barja Goreljek, ki se nahaja na Pokljuški planoti
 • Reka Mostnica, ki je je tik nad vasjo Stara Fužina vrezala 2 kilometrsko sotesko
 • Tolminska korita so najnižja točka Triglavskega narodnega parka
 • Kolesarska pot Radovna teče skozi dolino Radovne, od Krnice blizu Zgornjih Gorij do Pocarjeve domačije
 • Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni, ki je bila preurejena v muzej in je ena najstarejših domačij v Triglavskem narodnem parku, obiskovalcu predstavi življenje, delo in arhitekturno dediščino zadnjih stoletji.

Neznano o znanem

 • Triglavski narodni park je eno najbolj priljubljenih območji v Sloveniji in Evropi. Alpska jezera so biseri Triglavskega narodnega parka. Najvišje ležeče jezero v Triglavskem narodnem parku je Kriško jezero na nadmorski višini 2150 m.
 • Dve pomembni Evropski reki, Sava in Soča izvirata v Triglavskem narodnem parku. Soča teče v Jadransko morje, Sava pa v Črno morje. Razvodnica med tema povodjema teče skozi osrčje Triglavskega narodnega parka.
 • Pestrost geoloških pojavov in procesov je izjemna in zagotavlja podlago za enako izjemno biotsko pestrost na tem območju. 
 • Največji macesen v parku ima obseg 422 cm in je star 1050 let.
 • Visoka barja so prav posebni mokrotni ekosistemi in so v Sloveniji izjemno redka. Zato zaslužila poseben varstveni status. Na visokih barjih uspevajo rastline, prilagojene težkim življenjskim razmeram.
 • Triglavski narodni park ima gorsko podnebje z mrzlimi zimami in kratkimi poletji. Najnižja izmerjena temperature v parku je -49 °C in je bila izmerjena na dnu ledene kotanje na Lepi Komni leta 2009.
 • Ljudje, ki živijo, delajo in ustvarjajo v tem zavarovanem območju so duša narodnega parka. Gorsko kmetijstvo je način življenja, kruta realnost preživetja in temeljni kamen izjemne kulturne krajine parka.

Območja odprta za obisk:

 • Infocenter Triglavska roža Bled 
 • Center TNP Bohinj
 • Informacijsko središče TNP Dom Trenta
 • Pocarjeva domačija
 • Turističnoinformacijski center Kobarid
 • Slovenski planinski muzej
Za informacije o delovnem času parka obiščite uradno spletno stran Triglavskega narodnega parka: www.tnp.si.

S tem območjem upravlja Javni zavod Triglavski narodni park:

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu