NARAVNI PARK LONJSKO POLJE

Varstvena kategorija: Naravni park
Leto razglasitve: 1990

Lokacija

Naravni park Lonjsko polje je geografsko lociran na območju srednjega toka reke Save, približno 75 km jugovzhodno od Zagreba. 50.650 ha zavarovanega območja leži ob levem bregu reke Save na dolžini približno sto kilometrov.

Zgodovina

Zgodovinska zapuščina tega območja iz časa Vojne krajine je nespremenjena ureditev prostora, ki je posledica obmejnega območja med Habsburško monarhijo in Osmanskim cesarstvom. Reka Sava je bila naravna in vojaška razmejitev ter del 1.750 km dolge meje med Vzhodom in Zahodom, naravne poplavne ravnice pa so bile varovalni pasovi. S tisočletno sedimentacijo je reka ustvarila naravne vzpetine, tako imenovane grede, ki so bile vzorec za oblikovanje vojaških naselij. Razvita so bila cestna omrežja, koridorji skozi mokrišča, obcestna naselja, pašniki, njive, ki so do danes ohranile svojo pristnost pri urejanju prostora.

Turizem

Javni zavod PP Lonjsko polje prek izobraževalnih programov izvaja organiziran sistem obiskov. Prisotne so selektivne oblike trajnostnega turizma: naravni turizem, ekoturizem, izobraževalni turizem, kulturni turizem in aktivni turizem (opazovanje ptic, sprehodi po naravi, kolesarjenje, foto safari, rekreacijske dejavnosti na vodi).

Naravne vrednote

Na oblikovanje naravnih vrednot naravnega parka Lonjsko polje že stoletja vplivajo podnebni dejavniki. Ti so skupaj z geološkimi, hidrološkimi in ekološkimi procesi oblikovali pokrajino in ohranili živalske in rastlinske vrste, ki so s svojo biologijo povezane z vodo in s poplavami.

Vrednosti naravnega parka Lonjsko polje so nižinski poplavni gozdovi, mokra travišča, ohranjeni redki taksoni živali in rastlin, drstišče rib, tradicionalni pašni sistem, avtohtone pasme, pristna organizacija in tradicionalni sistem rabe prostora, značilna pokrajina poplavnih rečnih dolin, pristna tradicionalna lesena arhitektura in ohranjeno bogastvo nematerialne kulturne dediščine (pesmi, plesi, običaji).

Znamenitosti

Znamenitosti v naravnem parku Lonjsko polje so: posebni ornitološki rezervat Krapje đol, posebni ornitološki rezervat Rakita, prva evropska vas štorkelj Čigoč in vas graditeljske dediščine Krapje.

Neznano o znanem

Območje naravnega parka Lonjsko polje je eno najpomembnejših drstišč rečnih rib v celotnem porečju Donave.

Najpomembnejši hidrološki proces na območju naravnega parka Lonjsko polje je poplava. Naravna retencija s sistemom za zaščito pred poplavami je eden prvih primerov na svetu, kjer obramba pred poplavami temelji na rabi naravnih poplavnih ravnic, ki jih po vsem svetu imenujejo "prostor za reke".

Lonjsko polje je eno redkih območij v Evropi, kjer se je ohranila tradicionalna paša. Tak sistem je bistvenega pomena za ohranjanje krajine in zaščito biotske pestrosti.

Območje odprto za obiskovalce:

  • spomladanski, poletni in jesenski delovni čas:
  • delavniki (od ponedeljka do petka): 9:00 -17:00
  • vikendi in prazniki: 10:00 - 18:00
  • zimski delovni čas:
  • delavniki (od ponedeljka do petka): 08:00 - 16:00
  • vikendi in prazniki: zaprto
Najava prihoda: ni nujna; skupinske obiske, ki zahtevajo dodatno storitev ali organizacijo je vsekakor treba najaviti

Dodatne pomembne informacije:

Sprejemno-izobraževalni center Krapje
Krapje 18, HR - 44324 Jasenovac (telefon: +385 (0) 44 672 080)
e-naslov: info@pp-lonjsko-polje.hr

Sprejemno-izobraževalni center Čigoč
Čigoč 26, HR - 44213 Čigoč (tel .: +385 (0) 44 715 115)

Sprejemno-izobraževalni center Repušnica
Fumićeva 184, HR - 44319 Repušnica (tel .: +385 (0) 44 652 427)

To območje upravlja Javni zavod Park prirode Lonjsko polje:


©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu