BARA TRSKOVAČA – Zavarovani habitat

Kategorija zavarovanja: III (razglasila skupščina občine Ruma)
Leto zavarovanja: 2011.

Lokacija

Zavarovani habitat „bara Trskovačka“ se nahaja poleg vasi Platičevo (območje občine Ruma, provinca Vojvodina). Povezan je z velikimi rekami – Savo in Drino, pa tudi z Posebnim naravnim rezervatom Obedska bara.

Zgodovina

Splošno je znano, da je imel antični Rim na Balkanskem polotoku velik vpliv, še posebno na območju, ki ga danes imenujemo Srem. Sremska Mitrovica je bila mesto vladarjev in mnogi od njih so imeli v okolici vile in domove na gričih ob vodi in gozdu. Našli so številne artefakte, med drugim kovance in orodje, ki pričajo o zgodovinski zapuščini zavarovanega območja.

Nedavna zgodovina mokrišča Trskovača nam pripoveduje o tem kako nevarna in nepredvidljiva je lahko „igra“, ki jo človek igra z naravo. Do 1970 je bilo na tem območju veliko rib, trstičja in drugih naravnih dobrin pomembnih za lokalno skupnost. Nato se je kmetijska korporacija Ruma odločila, da bo to lepo, naravno mokriščno depresijo izsušila in s tem pridobila kmetijske površine. Vendar pa se ta bitka ni nikoli končal, saj je vsako jesen polja s pridelki poplavilo. Polomija je bila zelo očitna, vendar pa je to trajalo vse dokler domačini niso prevzeli inicijative c ciljem, da območje zavarujejo. Zakaj? Razlog za njihova prizadevanja, pa niso bile toliko vrste ter biotsko pestrost, temveč vlaga, ki se je, ko so mokrišče izsušili, izgubila, kar je imelo negativne posledice tudi na pridelke na okoliških njivah ter poljih. Prizadevanja so se obrestovala leta 2011, ko je bilo razglašeno zavarovanje območja. Takrat pa se je začela nova misija – revitalizacija in ohranjanje Bare Trskovača.

Turizem

Čeprav je na območju postavljena osnovna infrastruktura za obiskovalce (center za obiskovalce in opazovalni stolp) je mokrišče Trskovača še precej »neizkoriščeno« in ponuja pestre možnosti za razvoj različnih vej ekološkega turizma, kot so opazovanje ptic, vožnja s kolesi in čolni, hoja, nabiranje zelišč, kampiranje, glamping in organizacija izobraževanj ter delavnic.

Naravne vrednote

Mokrišče Trskovača je zavarovano zaradi svoje biotske pestrosti. Tu je bilo leta 2014, v obdobju poplav, na območju velikem 186,15 ha opaženih kar 110 vrst ptičev. Trskovačo naseljujejo mnoge redke in ogrožene vrste ptic, kot so kostanjevka (Aythya nyroca), velika bobnarica (Botaurus stellaris) in črna štorklja (Ciconia nigra). Prisotih je tudi 13 vrst rib, med njimi sta najpogostejša linj (Tinca tinca) in navadni koreselj (Carassius carassius).

Znamenitosti

Trskovača je 168,15 ha veliko območje prepredeno s kanali, močvarami in travniki. Obiskovalci lahko uživajo na celotnem območju, saj je enostavno dostopno. 12 km dolga krožna pot, speljana po območju, nam vzame okvirno 4 ure zmerne hoje. Možna sta tudi rekreativen ribolov in vožnja s čolnom.

Neznano o znanem

Pred približno 50 leti je bila celotna depresija Trskovača napolnjena z vodo, kar se je odražalo v številčnosti rib in bogati vodni vegetaciji in so domačini s pridom izkoriščali.

Območje je odprto za obiskovalce:

  • Delovni čas (za obiskovalce): 7h – 15h
  • Potrebna je predhodna najava obiska: Turistični organizaciji občine Ruma po elektronski pošti ruma.too@gmail.com ali preko telefona +381 22 470 655

O nas:

Turistična organizacija občine Ruma je neprofitna državna javna služba, ki se ukvarja z razvojem in promocijo turistične vrednosti in potenciala občine Ruma in sremske regije. Organizacija je zelo aktivna pri svoji promociji zgodovinske, naravne in kulturne dediščine skozi odgovorno gospodarstvo in prioritetiziranje. Od leta 2011, ko je bilo območje Trskovače zavarovano, je organizacija aktivna tudi na področju ohranjanja narave in upravljanju z zavarovanimi območji, saj je lokalna uprava upravljanje s tem območjem prenesla na Turistično organizacijo občine Ruma.


©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu