Kozjanski regijski park

Kategorija zaštite: Regionalni park
Godina proglašenja: 1981.

Položaj

Kozjanski park smešten je u istočnom delu Slovenije, uz granicu sa Hrvatskom

Istorija

Jedno je od najstarijih i najvećih zaštićenih područja u Sloveniji. Osnovan 1981. godine kao kompromis između vrednosti zaštite prirode i kulturne baštine. Visok stepen biološke raznovrsnosti svrstava Kozjanski park među najznačajnija područja zaštite prirode u Sloveniji i Evropi, a najveći deo parka pripada području zaštite NATURA 2000. Od 2010. godine regije Kozjansko i Obsotelje uživaju status rezervata biosfere pod zaštitom UNESCO-a (MAB program - Čovek i biosfera)

Turizam

U Kozjanskom parku postoji nekoliko obeleženih i dobro održavanih staza. Tu se nalazi i najviše slovenskih kraljevskih dvoraca. Park i čitava regija imaju izuzetno dobro očuvan kulturni pejzaž, s vrlo kvalitetnim elementima narodne kulture (običaji, pesme, legende).

Prirodne vrednosti

Raznovrstan pejzaž Kozjanskog parka pruža odlične uslove za zaštićeno biološki raznovrsno područje. Ovde budno oko može da izbroji više od 44 vrsta orhideja, preko 1200 vrsta leptira, 62 vrste skakavaca, 20 vrsta gljiva, 120 vrsta stabala kruške i 78 prirodnih vrednosti.

Znamenitosti

 • Reka Bistrica - usekla je tri kilometra dugačku klisuru u brdima između Trebča i Zagaja
 • Livade na suvim brdima - riznica biološke raznolikosti
 • Dolina Olimskog potoka i Olimje
 • Evropsko mesto za gnežđenje pčelarica u Bizeljskom
 • Repnice, pećine ukopane u silikatni pesak, prvi put su se pojavile pre otprilike 200 godina na području Bizeljskog
 • Gruska, kraška dolina, spomenik prirode kao i geomorfološka i hidrološka prirodna baština od nacionalnog značaja, a počinje od 30m visoke stene
 • Veternik i Oslica, najviše predalpsko područje Kozjanskog parka
 • Srednjovekovni gradski trg Podsreda
 • Dvorac Podsreda, u srcu brda Orlica
 • Ribnjak i seosko domaćinstvo Kolar u Trebču

Nepoznato o poznatome

 • Mnogi učenici dolaze da vide voćnjake
 • Suve livade raj su za istraživače, ljubitelje prirode i fotografe
 • Pilštanj - Prateći staze pagana
 • Lurška pećinareke Sotla i Bistrica
 • Festival jabuka Kozjansko

Područje je otvoreno za posetioce:

Ovim područjem upravlja Javni zavod Kozjanski park

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu