TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Kategorija zaštite: narodni park, IUCN kategorija II i kategorija V (zaštićeni pejzaž)
Godina zaštite: 1981.

Položaj

Triglavski narodni park pruža se uz italijansku i austrijsku granicu na severozapadu Slovenije, odnosno u jugoistočnom delu Alpa. Park zauzima 840 kvadratnih kilometara, odnosno 4% teritorije Republike Slovenije.

Istorija

Triglavski narodni park jedan je od najstarijih evropskih parkova; prvi put je zaštićen 1924, kada je osnovan Alpski zaštićeni park.

Važniji istorijski datumi:

1908. – prof. Albin Belar prvi puta je predložio zaštitu Triglava. Nažalost, njegova ideja nije ostvarena

1924. – osnovan je Alpski zaštićeni park (1600 ha) u dolini Triglavskih jezera

1961. – odluka o proglašenju doline Triglavskih jezera Triglavskim narodnim parkom (2000 ha)

1981. – Zakon o Triglavskom narodnom parku odredio je današnje granice parka

2010. – donesen je novi Zakon o Triglavskom narodnom parku
2003. Uneskova kancelarija u Parizu donela je odluku o uključivanju Julijskih Alpa i Triglavskog narodnog parka u Svetsku mrežu rezervata biosfere „Čovjek i biosfera“ (MAB)

2009. Triglavski narodni park i Regionalni park prirode „Julijske Predalpe“ dobili su povelju Europark Federacije. Službeno ime područja je „Prekogranična ekoregija Julijske Alpe“ i uključuje dva zaštićena područja, te područje slovenačkog Rezervata biosfere „Julijske Alpe“ (Uneskova MAB mreža rezervata).

Turizam

Zbog svoje važnosti i jedinstvenosti, Triglavski narodni park zahteva i zaslužuje posetioce koji će se prema životnoj sredini ponašati s poštovanjem. Manje buke, manje automobila i manji karbonski otisak garancija su čistog vazduha i mira. Uživajte u obilju svežeg vazduha i krenite stazom na drugačiji način: biciklom, vozom, autobusom ili peške. Budite prijateljski raspoloženi prema prirodi i čuvajte je.

Ovde se mogu naći endemske životinjske vrste, uključujući vuka, medveda i risa, i bogata raznovrsnost flore koja uključuje 19 endemskih vrsta. U ovoj zemlji mitova i legendi, ljudi još uvek žive u savršenom skladu s prirodom, prilagođeni njenoj tradiciji. Prostrane, očaravajuće šume, duboke doline, visoki pašnjaci i kristalno čiste vode se sa obronaka najviše planine u zemlji, Triglava, slivaju u reke, jezera i potoke.

Prirodne vrednosti

Biljni i životinjski svet: sa raznolikom klimom i bogatstvom pejzažnih tipova, Nacionalni park „Triglav“ je utočište za oko 7000 biljnih i životinjskih vrsta, od sićušnih insekata i slatkovodnih riba, do veličanstvenog jelena i surog orla.

Ekosistemi: park sadrži širok raspon ekosistema – prostrane šume, visoke planinske lance i kristalno čiste vode.

Znamenitosti

 • Triglav, najviša planina u srcu parka, takođe je i najviši vrh Slovenije (2864 m).
 • Staza Triglavska Bistrica koja vodi uz reku Triglavsku Bistricu do ulaza u Dolinu Vrata.
 • Staza Soča vodi posetioce uz reku Soču od njenog izvora prema Bovecu i dalje prema Triglavskom narodnom parku.
 • Staza Goreljek vodi duž tresetišta Goreljek, koje se nalazi na visoravni Pokljuka.
 • Reka Mostnica izdubila je kanjon iznad sela Stara Fužina.
 • Tolminski klanci, najniža tačka Triglavskog narodnog parka.
 • Biciklistička trasa Radovna vodi dolinom Radovne, od Krnice pored Zgornje Gorje, do domaćinstva Pocar
 • Domaćinstvo Pocar u Zgornjoj Radovni jedno je od najstarijih domaćinstava u Triglavskom narodnom parku. Pretvoreno je u muzej koji posetioce upoznaje sa životom, radom i arhitektonskim nasleđem prošlih vekova.

Nepoznato o poznatome

Triglavski narodni park jedno je od vodom najbogatijih područja Slovenije i Evrope. Alpska jezera su dragulji Triglavskog narodnog parka. Najviše jezero u parku je Zgornje Kriško jezero na 2150 m nadmorske visine.

Dve važne evropske reke, Sava i Soča, imaju svoje izvore u Triglavskom narodnom parku. Soča pripada Jadranskom, a Sava Crnomorskom slivu. Razdelnica između dva sliva prolazi srcem parka..

Područje je otvoreno za posetioce:

 • Infocentar Triglavska roža Bled
 • Centar TNP Bohinj
 • TNP Info Centar Dom Trenta
 • Domaćinstvo Pocar
 • Turistički info centar Kobarid
 • Muzej Slovenačkih Alpa

Za informacije o radnom vremenu parka, posetite službene stranice Triglavskog narodnog parka: www.tnp.si


Ovim područjem upravlja Javni zavod Triglavski narodni park


©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu