Posebni ornitološki rezervat Đol Dražiblato

Kategorija zaštite: Posebni ornitološki rezervat
Godina proglašenja: 1969.

Položaj

Posebni ornitološki rezervat Đol Dražiblato, površine 78,59 ha nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, opština Sunja, unutar područja zaštićenog kao Značajni predeo Sunjsko polje. Rezervat se nalazi između reke Save i reke Sunje.

Istorija

Đol Dražiblato je proglašeno posebnim botaničkim rezervatom 12.11.1969. godine sa ciljem očuvanja staništa važnog za ptice močvarice.

Turizam

Posete zaštićenom području su moguće u pratnji zaposlinih u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim delovima prirode Sisačko-moslavačke županije.

Prirodne vrednosti

Posebni ornitološki rezervat Đol Dražiblato obuhvata područje močvarnih livada, šume jasena, vrbe i topole, okružene poplavnim šumama hrasta lužnjaka. Jedno je od hranilišta značajne kolonije ptica ornitološkog rezervata Krapje Đol, naročito za retke vrste čaplje kašičara(Platalea leucorodia). Na ovom području gnezde se sledeće ptice: trstenjak mlakar (Acrocephalus palustris), trstenjak cvrkutić (Acrocephalus scirpaceus), veliki cvrčić (Locustella luscinicedes), cvrčić potočar (Locustella fluvistilis), močvarna strnadica (Emberiza schoeniclus). Postoji i mogućnost za gnežđenje divljih patki, vodenih kokoški (Gallinula, Rallus, Porzana) i drugih vrsta močvarica.

Znamenitosti

U ornitološkom rezervatu Dražiblato nalazi se skrivena bara površine oko 12 ha na kojoj je zabeleženo više ugroženih vrsta močvarnih ptica (velika bela čaplja (Ardea alba), čaplja kašičara (Platalea leucorodia), patka njorka (Aythya nyroca), divlja patka (Anas platyrhynchos) i dr.).

Nepoznato o poznatome

Đol Dražiblato se još zove i Vražje blato.

Područje je otvoreno za posetioce:

  • Radno vreme: u dogovoru sa zaposlenima Javne ustanove
  • Najava dolaska: za razgledanje područja potrebna je prethodna najava Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim delovima prirode Sisačko-moslavačke županije.
  • Dodatne važne informacije: na ulazima u šumske predele značajnog predela Sunjsko polje, kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o. nalaze se rampe koje mogu biti zaključane, a samim tim i pristup do rezervata onemogućen.

Ovim područjem upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Sisačko-moslavačke županije

  • Adresa: Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača, Hrvatska
  • Broj telefona: +385 44 679122
  • Internet stranica: www.zastita-prirode-smz.hr

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu