PARK PRIRODE LONJSKO POLJE

Kategorija zaštite: Park prirode
Godina proglašenja: 1990.

Položaj

Park prirode Lonjsko polje geografski je smešten u području srednjeg toka reke Save, oko 75 km jugoistočno od Zagreba. 50.650 ha zaštićenog područja smešteno je uz levu obalu reke Save u dužini od stotinak kilometara.

Istorija

Istorijsko nasleđe ovog područja iz vremena vojne granice je neizmenjena organizacija prostora koja je posledica graničnog područja između Habsburške Monarhije i Osmanskog carstva. Reka Sava bila je prirodno i vojno razgraničenje i deo od 1.750 km duge granica između Istoka i Zapada, a prirodna poplavna područja tampon zona. Kroz hiljadugodišnju sedimentaciju reka je stvorila prirodna uzvišenja tzv. grede koje su bile šablon za formiranje vojnih naselja. Razvijene su putne mreže, koridori kroz močvarna područja, putna naselja, pašnjaci, oranice koje su zadržale svoju autentičnost u organizaciji prostora do danas.

Turizam

Javna ustanova PP Lonjsko polje sprovodi organizovani sistem posećivanja kroz sprovođenje edukativnih programa. Prisutni su selektivni oblici održivog turizma: prirodni turizam, ekoturizam, edukativni turizam, kulturni turizam te aktivni turizam (posmatranje ptica, šetnja u prirodi, biciklistički turizam, fotosafari, rekreativne aktivnosti na vodi).

Prirodne vrednosti

Na formiranje prirodnih vrednosti Parka prirode Lonjsko polje vekovima imaju uticaj klimatski faktori koji su uz geološke, hidrološke i ekološke procese oblikovali pejzaž i održali životinjske i biljne vrste koje su svojom biologijom vezane uz vodu i poplavu.

Vrednosti Parka prirode Lonjsko polje su nizijinske poplavne šume, vlažni travnjaci, očuvane retke životinjske i biljne vrste, mrestilište riba, tradicionalni sistem ispaše, autohtone rase, autentična organizacija i tradicionalni sistem korištenja prostora, tipični predeo poplavnih rečnih dolina, autentična tradicionalna drvena arhitektura te sačuvano bogatstvo nematerijalne kulturne baštine (pesme, plesovi, običaji).

Znamenitosti

Znamenitosti u Parku prirode Lonjsko polje su: Posebni ornitološki rezervat Krapje đol, Posebni ornitološki rezervat Rakita, Prvo evropsko selo roda Čigoč te Selo graditeljske baštine Krapje.

Nepoznato o poznatome

Područje Parka prirode Lonjsko polje je jedno od najvažnijih mrestilišta rečne ribe u celom dunavskom slivu.

Najvažniji hidrološki proces na području Parka prirode Lonjsko polje je poplava. Prirodna retencija sa sistemom obrane od poplava predstavlja jedan od prvih primera u svetu gde se obrana od poplava temelji na korišćenju prirodnih poplavnih površina, u svetu poznato kao “prostor za reke”.

Lonjsko polje jedno je od retkih područja u Evropi gde se održala tradicionalna ispaša. Takav sistem je esencijalan za održavanje predela i zaštitu biološke raznolikosti.

Područje je otvoreno za posetioce:

  • prolećno, letnje i jesenje radno vreme:
  • radnim danom (ponedjeljak-petak): 09:00 – 17:00
  • vikendom i praznikom: 10:00 – 18:00
  • zimsko radno vreme:
  • radnim danom (ponedjeljak-petak): 08:00 – 16:00
  • vikendom i praznikom: ne radi

Najava dolaska: ne nužno, grupne posete koje iziskuju dodatnu uslugu ili organizaciju svakako treba najaviti

Dodatne važne informacije:

Prijemni i edukativni centar Krapje
Krapje 18, HR – 44324 Jasenovac (Tel.: +385 (0)44 672 080)
e-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr

Prijemni i edukativni centar Čigoč
Čigoč 26, HR - 44213 Čigoč (tel.: +385 (0)44 715 115)

Prijemni i edukativni centar Repušnica
Fumićeva 184, HR - 44319 Repušnica (tel.: +385 (0)44 652 427)

Ovim područjem upravlja Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu