Deklaracija Mreže parkov v porečju Save

Download
image
Deklaracija Mreže parkov v porečju Save

Deklaracija Mreže parkov porečju Save določa glavne cilje mreže:

1.Izmenjava, izboljšanje in promocija strokovnih znanj o upravljanju naravnih območji s ciljem izboljšanja zaščite reke Save, njenih pritokov in poplavnih območji – tako znotraj zavarovanih območji kot zunaj njih

2.Oblikovanje vodilnih načel za ohranjanje narave, obnovo rek in poplavnih površin ter smotrno rabo vzdolž reke

3.S skupnimi pobudami povečati ozaveščenost o nacionalnem in mednarodnem pomenu biotske pestrosti reke Save in izboljšati poznavanje naravne in kulturne dediščine zavarovanih območji porečja Save

4.Sodelovanje ter doprinos k aktivnostim mreže SavaParks

5.Izvajanje akcij za promocijo okoljskih zavez in pametne rabe v sektorskih politikah in mobilizacija nacionalnih in evropskih sredstev za varstvo narave in restavracijo rek in poplavnih območji.

6.Vpliv na implementacijo in nadaljnji razvoj nacionalne politike, regionalnih programov in EU direktiv za izboljšanje varstva naravne dediščine vzdolž reke Save.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu