Vodilna načela za varstvo narave, obnovo rek, preprečevanje poplav in trajnostni regionalni razvoj

Download
image
Vodilna načela za varstvo narave, obnovo rek, preprečevanje poplav in trajnostni regionalni razvoj

Glavni namen teh vodilnih načel je zagotoviti proaktivna načela za ohranjanje narave, obnovo rek in poplavnih območji, prilagajanje podnebnim spremembam in trajnostni regionalni razvoj vzdolž reke Save in njenih pritokov. Z njimi definiramo minimalne standarde, ki naj bi jih priznali ministrski organi, agencije za načrtovanje in uprava. Nadalje, zagotavljajo okvir za usklajeno rabo naravnih virov v in vzdolž zavarovanih območji reke Save in delov reke ter poplavnih območji, ki še niso zavarovana.

Vodilna načela določajo skupne delavne prioritete članov mreže SavaParks:
I. Vodilna načela za varstvo narave
1 .Hidromorfološka dinamika
2. Občasne poplave
3. Tradicionalna in ekstenzivna raba zemljišč

II.Vodilna načela za sanacijo rek in poplavnih območji in prilagajanje ter blaženje klimatskih sprememb

1. Restavracija rek in poplavnih območji za ustavitev izgube biotske pestrosti in kulturne dediščine
2. Restavracija rek in poplavnih območji z namenom prilagajanja in omilitve podnebnih sprememb in zmanjševanja poplavne ogroženosti

III.Vodilna načela za trajnostni razvoj
1. Zaščita naravne, kulturne in zgodovinske dediščine
2. Strategije upravljanja in razvoja
3. Tradicionalna raba zemlje in s tem povezani produkti
4 .Odgovoren na naravi in kulturi temelječ turizem

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu