Smernice za osnovno celostno grafično podobo Logotip in tipografija

Download
image
Smernice za osnovno celostno grafično podobo
Logotip in tipografija


Smernice za osnovno celostno grafično podobo mreže SavaParks je sistem za uporabo elementov grafične podobe: logotipa, barve in tipografije. Pravila, ki jih predpisujejo smernice se nanašajo na dopustne in nedopustne različice uporabe naštetih elementov znotraj grafične podobe. Za zagotavljanje enotne in stalne prepoznavnosti mreže je pravilna uporaba elementov grafične podobe na način, ki ga predpisujejo smernice, obvezna pri vsaki uporabi. Vsaka uporaba teh elementov zunaj pravil, ki jih določajo smernice, se šteje za kršitev grafične podobe.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu