Deklaracija SavaParks mreže

Download
image
Deklaracija SavaParks mreže

Deklaracija mreže zaštićenih područja reke Save definiše glavne ciljeve mreže:

1. Razmena, unapređivanje i promovisanje stručnih znanja u upravljanju prirodnim područjima s ciljem poboljšanja zaštite reke Save, njenih pritoka i poplavnih područja, unutar zaštićenih područja uz reku i šire.

2. Definisanje vodećih načela zaštite prirode, obnova reka i poplavnih područja i pametno korišćenje duž toka reke.

3. Zajedničkim inicijativama povećati svest o nacionalnom i međunarodnom značaju vrednosti biološke raznovrsnosti reke Save i poboljšati znanje o prirodnoj i kulturnoj baštini zaštićenih područja u slivu reke Save.

4. Saradnja i doprinos aktivnostima SavaParks mreže.

5. Preduzimanje mera za promovisanje imperativa u životnoj sredini i pametne upotrebe u sektorskim politikama kao i mobilisanje nacionalnih i evropskih fondova za zaštitu prirode i obnovu reka i poplavnih područja.

6. Uticaj na sprovođenje i budući razvoj nacionalnih politika, regionalnih programa i EU direktiva, kako bi se doprinelo očuvanju prirodne baštine uz reku Savu.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu