Priručnik osnovnih grafičkih standarda Logotip i tipografija

Download
image
Priručnik osnovnih grafičkih standarda
Logotip i tipografija


Priručnik grafičkih standarda predstavlja sistem primene elemenata vizuelnog identiteta: logotipa, boje i tipografije. Pravila propisana priručnikom odnose se na dozvoljene i nedozvoljene varijante upotrebe navedenih elemenata unutar vizuelnog identiteta. Kako bi se osigurala ujednačena i kontinuirana vidljivost Mreže, prilikom svake primene obavezno je ispravno korišćenje vizuelnih elemenata identiteta na način opisan ovom knjigom standarda. Svako korišćenje elemenata identiteta izvan pravila propisanih priručnikom smatra se narušavanjem vizuelnog identiteta.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu