Vodeća načela za očuvanje prirode, obnovu reka, sprečavanje poplava i održivi regionalni razvoj

Download
image
Vodeća načela za očuvanje prirode, obnovu reka, sprečavanje poplava i održivi regionalni razvoj

Glavna svrha ovih Vodećih načela je pružanje proaktivnih smernica za očuvanje prirode, obnovu reka i poplavnih područja, prilagođavanje klimatskim promenama i održivi regionalni razvoj uz reku Savu i njene pritoke. Ova načela definišu minimalne standarde koje bi trebala priznati ministarska tela, agencije za planiranje i upravljanje. Dalje, načela pružaju okvir za usklađivanje upotrebe prirodnih resursa u zaštićenim područjima reke Save i uz njih , i u područjima reka i poplavnim područjima koja još nisu zaštićena.

Vodeća načela definišu zajedničke radne prioritete članova mreže SavaParks:
I. Vodeća načela za zaštitu prirode
1. Hidromorfološka dinamika
2. Povremene poplave
3. Tradicionalno i ekstenzivno korišćenje zemljišta

II. Vodeća načela za sanaciju reka i poplavnih područja i prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena
1. Sanacija reka i poplavnih područja radi zaustavljanja gubitka biološke raznovrsnosti i kulturne baštine
2. Sanacija reka i sliva reka zbog prilagođavanja i ublažavanja posledica klimatskih promenama i upravljanje rizikom od poplava

III. Vodeća načela za održivi razvoj
1. Zaštita prirodne, kulturne i istorijske baštine
2. Strategije upravljanja i razvoja
3. Tradicionalno korišćenje zemljišta i srodni proizvodi
4. Odgovorni turizam utemeljen na prirodi i kulturi

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu