Pomembna krajina Odransko Polje

Varstvena kategorija: Pomembna krajina
Leto razglasitve: 2008

Lokacija

Pomembna krajina Odransko polje se nahaja v Sisaško-moslavaški županiji na območju mesta Sisak ter občin Lekenik in Martinska Ves.

Glavne značilnosti območja so reka Odra in njena poplavna nižavja, ki ležijo na nadmorski višini 95 - 110 m. Reka Odra je hrbtenica hidrološkega režima tega območja. Odra pripada porečju Save, dolga je 80 km, površina povodja pa je 604 km². Odransko polje je del večjega retencijskega sistema protipoplavne zaščite Srednje Posavje, ki je poleg zaščite pred poplavami pomemben v procesu čiščenja voda iz vodotokov in so bistvene pri regeneraciji podtalnice.

Po klasifikaciji krajin (Nacionalna strategija za zaščito biološke in krajinske pestrosti) Odransko polje spada v krajinsko enoto "nižinska območja severne Hrvaške" z dvema krajinskima celotama:

  • agrarna pokrajina, v kateri so poplavni travniki ob Odri in
  • prostorni kompleks nižinskih hrastovih gozdov.

Zgodovina

Odransko polje je biotsko raznolika pokrajina, ki so jo oblikovale stoletne tradicionalne gospodarske dejavnosti, prepleteni ekosistemi poplavnih nižinskih gozdov, pašnikov in travnikov, reke Odre in stoječih voda, ki podpira trajnostni razvoj lokalnega prebivalstva.

25.07.2006 je bil zavarovan z zakonom o varstvu narave kot pomembna krajina.

Turizem

Na območju Odranskega polja se spodbuja razvoj eko-etno-gastro turizma, kolesarjenja in ornitološkega turizma (opazovanje ptic).

Naravne vrednote

Za to poplavno območje, ki prejema vodo z okoliških višjih terenov, so značilne mikroreliefne oblike, ki pogojujejo nastanek različnih mokriščnih habitatov travniških in gozdnih združb, odvisno od poplavnega režima, pa tudi od nivoja podtalnice.

Na tem območju je zabeleženo približno 300 vaskularnih rastlin, nekatere med njimi lahko izpostavimo v Rdeči knjigi in so zaščitene z Zakonom o varstvu narave in drugimi zakonskimi predpisi. Med njimi so občutljive vrste močvirskega tulipana (Fritillaria meleagris), navadna kukavica (Orchis morio), steničja kukavica (Orchis coriophora), trizoba kukavica (Orchis tridentata); ter ogrožene vrste štiriperesna marzilka (Marsilea quadrifolia) in druge.

Od favne je zabeleženo veliko število dvoživk, plazilcev, sesalcev, metuljev in rib. Mokri travniki Odranskega polja predstavljajo pomembno gnezdišče kosca (Crex crex) na Hrvaškem in v Evropi, poplavni gozdovi doba pa so življenjski prostor belorepca - (Haliaeetus albicilla). Odransko polje je mednarodno pomembno območje za ptice (kosca in belorepca), ki je bilo v skladu z direktivo EU o pticah razglašeno za območje Nature 2000.

Znamenitosti

V naseljih, ki obdajajo Odransko polje, je dobro ohranjena dediščina tradicionalne gradnje lesenih hiš, kmetij in sakralnih objektov. Globoka povezanost med človekom in njegovim domačim krajem je vidna v kulturni krajini, ki se zdi naravna, čeprav je rezultat stoletnega sobivanja človeka in narave. Med kulturno dediščino spadajo tudi ohranjene avtohtone pasme, kot so posavski konj, turopoljski prašič in posavska gos. Poleg tega je območje bogato z živo etnografsko dediščino – s folklorno tradicijo in z ljudskimi pesmimi, nošami in različnimi festivali.

Neznano o znanem

Odra je z reko Savo povezana prek kanala Sava-Odra, zgrajenega leta 1965. Kanal služi za izpust prekomerne količine vode iz Save in tako preprečuje poplavljanje urbanih območij v zgornjem delu reke, zlasti Zagreba.

Območje odprto za obiskovalce:

  • Delovni čas: brez časovne omejitve, dostopno vse leto.
  • Najava prihoda: za ogled območja predhodna najava ni potrebna. Opomba: Projekt Natura SMŽ (v fazi izvedbe do septembra 2020) pripravlja akcijski načrt za upravljanje obiskovalcev in razvoj infrastrukture za obiskovalce - opazovalnice za opazovanje ptic. Po zaključku projekta bo mogoče ob predhodnem obvestilu opazovati ptice s strokovnim vodnikom.
  • Dodatne pomembne informacije: na vhodih na Odransko polje so zapornice, ki niso zaklenjene z ključavnico, po vstopu in izstopu pa jih je treba zapreti zaradi živine, ki tam živi.

To območje upravlja Javni zavod za upravljanje zavarovanih območij narave Sisaško-moslavaške županije:

  • Naslov: Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača, Hrvaška
  • Telefonska številka: +385 44 679122
  • Povezava na uradno spletno stran: www.zastita-prirode-smz.hr

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu