POSEBNI REZERVAT LOŽE

Uradno ime: Posebni rezervat gozdne vegetacije Lože
Varstvena kategorija: posebni rezervat
Leto razglasitve: 1975

Lokacija

Posebni rezervat gozdne vegetacije Loža leži v Spačvanskem gozdu (skupna površina 100 hektarjev), približno 7,5 km južno od mesta Otok, v Vukovarsko-sremski županiji na Hrvaškem.

Zgodovina

Predstavlja rezervat starega hrastovega gozda z impozantnimi primerki doba. Poleg doba najdemo še gaber, maklen, ostrolistni jesen, tatarski javor, dolgopecljati brest itd.

Turizem

Rezervat je namenjen predvsem znanstvenim raziskavam in izobraževanju učencev in študentov. V njem je postavljena stalna površina v okviru Unescovega programa - MAB (človek in biosfera). V rezervatu je tudi učna pot z izobraževalnimi panoji, na katerih so prikazane vrste, značilne za Spačvanske gozdove. Ta posebni rezervat leži v osrčju Spačvanskega gozda v bližini srednjeveškega arheološkega najdišča Virgrad in učne poti "Virovi".Skozi projekt "Vrata Spačvanske kotline" se je začela gradnja biološko izobraževalnega centra "Virovi", ki bo povezal vsa naravna bogastva in zgodovinske posebnosti celotne Spačvanske kotline.

Naravne vrednote

Rezervat Lože je posebnega pomena zaradi svoje edinstvenosti in redkosti. Rezervat je življenjski prostor ogroženih divjih taksonov in ima poseben znanstveni pomen in namen, ki je lahko: floristični, mikološki, gozdne in druge vegetacije, zoološki (ornitološki, ihtiološki itd.), geološki, paleontološki, hidrogeološki, hidrološki itd.

Območje odprto za obiskovalce:

  • Najava prihoda: Prihod je treba najaviti Javnemu zavodu za upravljanje zavarovanih naravnih vrednot VSŽ
  • Dodatne pomembne informacije: V rezervatu niso dovoljeni ukrepi, ki bi lahko ogrozili njegove lastnosti (nabiranje in uničevanje rastlin, vznemirjanje, ujetje in ubijanje živali, vnos tujih vrst, melioracija, različne oblike gospodarske in druge rabe itd.)

To območje upravlja javni zavod za varstvo naravnih vrednot v Vukovarsko-sremski županiji:


©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu