NACIONALNI PARK UNA

Kategorija zaštite: Nacionalni park
Godina proglašenja: 2008.

Položaj

Područje Nacionalnog parka „Una“ nalazi se na krajnjem zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na području Grada Bihaća i pripada Unsko-koranskoj zaravni. Područje nacionalnog parka obuhvaća nizinske dijelove rijeka Una i Unac te orografske padine planina Plješevica, Grmeča i Osječenica. Nacionalni park Una prostire se dolinom gornjeg toka rijeke Une te oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu. Naselja koja se nalaze u području NP Una su: Martin Brod, Kulen Vakuf, Orašac, Račić i Lohovo.

Istorijat

Područje Nacionalnog parka „Una“ naseljavaju ljudi hiljadama godina, a prvi početci naseljavanja zabilježeni su dolaskom ilirskog plemena Japodi. Mnogi narodi su naseljavali ovo područje, počevši od Rimljana, preko Turaka do Austro-Ugara, što je kroz istoriju znatno utjecalo na ovo područje. Donošenjem Zakona o Nacionalnom parku Una 2008.godine, zaštićen je prostor ukupne veličine 19.800 ha. Vizija zaštite Une na području proglašenog Nacionalnog parka stvarala se kroz desetljeća, kao odgovor lokalnog stanovništva, koje je oduvijek bilo svjesno vrijednosti prostora u kojem živi, na prijetnje narušavanju njegovih temeljnih prirodnih vrijednosti.

Turizam

Počeci stvaranja okvira za održivi turizam u ovom zaštićenom području, datiraju u 2011. godinu kada s radom započinje uprava Nacionalnog parka „Una“. Očuvanje i zaštita svih vrijednosti za buduće generacije temeljne su odrednice održivosti tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovništva kao što su ribolov, lov, šumarstvo i poljoprivreda. Isto vrijedi i za uvođenje novih djelatnosti poput turizma, ugostiteljstva, rekreacije, edukacije i naučnih istraživanja, koje omogućavaju lokalnom stanovništvu kvalitetan život i razvoj u skladu s prirodom.

Prirodne vrijednosti

Rijeke Una, Unac i Krka kao tri bisera prirodne baštine Nacionalnog parka Una, čine spoj vrijednih prirodnih osobina, raznolikog i očuvanog prirodnog krajolika naročite ljepote te bogate istorijsko-kulturne baštine.

Rijeka Una kao najveća prirodna vrijednost po kojoj je Nacionalni park dobio ime, izvire u selu Donja Suvaja ispod planine Stražbenice u Hrvatskoj. Radi se o tipično krškom vrelu uzlaznog tipa, posebne zeleno - modre boje. Ukupna dužina rijeke Une je oko 212 km, a ušće je u Jasenovcu (HR) gdje se ulijeva u rijeku Savu.

U ovom dijelu Una nosi obilježja prave planinske rijeke i njeni sedronosni slapovi, bukovi i vodopadi predstavljaju prave bisere ljepote kao što su: vodopad u Martin Brodu „Milančev buk“, „Štrbački buk“-najveći vodopad na rijeci Uni, Troslap, Dvoslap i Ripački slap.

Znamenitosti

Područje Nacionalnog parka „Una“ je nastanjeno različitim narodima i kulturama hiljadama godina, o čemu svjedoče brojna arheološka nalazišta, ostaci brojnih utvrda, gradina te postojećih srednjovjekovnih gradova: Stari bosanski grad Ostrovica, Srednjovjekovni grad Orašac, Srednjovjekovni grad Rmanj, Osmanska utvrda Havala, Kula Klišević.

Nepoznato o poznatome

Legenda o Martin Brodu

Jednom davno izuzetno lijepa djevojka Marta, zaljubila se u momka kovrčave kose i garava lica koji je živio prijeko na drugoj obali Une. Roditelji njeni nisu željeli niti čuti za tu vezu i ljubav. Jednog dana u kasno doba krene Marta put Une, zadigne skute od suknje, pa krenu preko broda, svome dragom. Okliznula se na skliskoj unskoj sedri i pala u vodu, a na površini smaragdne vode samo se kratko zadržala njena zlatno-plava djevojačka kosa. Taj gaz, odnosno brod kako ga mještani zovu, prozvaše Martin Brod. Zbog nesretne ljubavi dvoje mladih ljudi, a u spomen na djevojku Martu i do danas nezaboravljenu zabranjenu ljubav, ovo mjesto je dobilo naziv Martin Brod.

Područje je otvoreno za posjetioce:

  • Radno vrijeme
    Sezona 09:00 – 20:00
    Van sezone 10:00 – 16:00 
  • Najava dolaska: Nije potrebna, osim u slučaju agencijskih posjeta.
  • Dodatne važne informacije
    U slučaju obilnih snježnih padavina zona Štrbački buk – Lohovo je zatvorena za posjetioce.

Ovim područjem upravlja: Javno poduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o Bihać

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu