POSEBNI REZERVAT ĐOL DRAŽIBLATO

Kategorija zaštite: Posebni ornitološki rezervat
Godina proglašenja: 1969.

Položaj

Posebni ornitološki rezervat Đol Dražiblato, površine 78,59 ha nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, općina Sunja, unutar područja zaštićenog kao Značajni krajolik Sunjsko polje. Rezervat se nalazi između rijeke Save i rijeke Sunje.

Istorijat

Đol Dražiblato je proglašeno posebnim botaničkim rezervatom 12.11.1969. godine sa ciljem očuvanja staništa važnog za ptice močvarice.

Turizam

Posjet zaštićenom području je moguć u pratnji radnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije.

Prirodne vrijednosti

Posebni ornitološki rezervat Đol Dražiblato obuhvata područje močvarnih livada, šume jasena, vrbe i topole, okružene poplavnim šumama hrasta lužnjaka. Jedno je od hranilišta značajne kolonije ptica ornitološkog rezervata Krapje Đol, naročito za rijetke vrste čaplje žličarke (Platalea leucorodia). Na ovome području gnijezde se sljedeće ptice: trstenjak mlakar (Acrocephalus palustris), trstenjak cvrkutić (Acrocephalus scirpaceus), veliki cvrčić (Locustella luscinicedes), cvrčić potočar (Locustella fluvistilis), močvarna strnadica (Emberiza schoeniclus). Postoji i mogućnost za gniježđenje divljih pataka, vodenih kokošaka (Gallinula, Rallus, Porzana) i drugih vrsta močvarica.

Znamenitosti

U ornitološkom rezervatu Dražiblato nalazi se skrovita bara površine oko 12 ha na kojima je zabilježeno više ugroženih vrsta močvarnih ptica (velika bijela čaplja(Ardea alba), čaplja žličarka(Platalea leucorodia), patka njorka (Aythya nyroca), divlja patka (Anas platyrhynchos) i dr.).

Nepoznato o poznatome

Đol Dražiblato se još zove i Vražje blato.

Područje je otvoreno za posjetioce:

  • Radno vrijeme: u dogovoru sa uposlenicima Javne ustanove
  • Najava dolaska: za razgledavanje područja potrebna je prethodna najava Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije.
  • Dodatne važne informacije: na ulazima u šumske predjele značajnog krajolika Sunjsko polje, kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o. nalaze se rampe koje mogu biti zaključane, a samim time pristup do rezervata onemogućen.

Ovim područjem upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije

  • Adresa: Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača, Hrvatska
  • Broj telefona: +385 44 679122
  • Internet stranica: www.zastita-prirode-smz.hr

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu