PARK PRIRODE LONJSKO POLJE

Kategorija zaštite: Park prirode
Godina proglašenja: 1990.

Položaj

Park prirode Lonjsko polje geografski je smješten u području srednjeg toka rijeke Save, oko 75 km jugoistočno od Zagreba. 50.650 ha zaštićenog područja smješteno je uz lijevu obalu rijeke Save u dužini od stotinjak kilometara.

Istorijat

Istorijska nasljeđe ovog područja iz vremena vojne granice je neizmijenjena organizacija prostora koja je posljedica graničnog područja između Habsburške Monarhije i Osmanlijskog carstva. Rijeka Sava bila je prirodno i vojno razgraničenje i dio od 1.750 km duge granica između Istoka i Zapada, a prirodna poplavna područja tampon zona. Sedimentacijom rijeka koja je hiljadama godina stvarala prirodne uzvisine tzv. grede koje su bile temelj za formiranje vojnih naselja. Razvijene su cestovne mreže, koridori kroz močvarna područja, cestovna naselja, pašnjaci, oranice koje su zadržale svoju autentičnost u organizaciji prostora do danas.

Turizam

Javna ustanova PP Lonjsko polje provodi organizirani sistem posjećivanja kroz provedbu edukativnih programa. Prisutni su selektivni oblici održivog turizma: prirodni turizam, ekoturizam, edukativni turizam, kulturni turizam te aktivni turizam (promatranje ptica, šetnja u prirodi, cikloturizam, fotosafari, rekreativne aktivnosti na vodi).

Prirodne vrijednosti

Na formiranje prirodnih vrijednosti Parka prirode Lonjsko polje vjekovima imaju utjecaj klimatski faktori koji su uz geološke, hidrološke i ekološke procese oblikovali pejzaž i održali životinjske i biljne vrste koje su svojom biologijom vezane uz vodu i poplavu.

Vrijednosti Parka prirode Lonjsko polje su nizinske poplavne šume, vlažni travnjaci, očuvane rijetke životinjske i biljne svojte, mrjestilište riba, tradicionalni sistem pašarenja, autohtone pasmine, autentična organizacija i tradicionalni sistem korištenja prostora, tipični pejzaž poplavnih riječnih dolina, autentična tradicijska drvena arhitektura te sačuvano bogatstvo nematerijalne kulturne baštine (pjesme, plesovi, običaji).

Znamenitosti

Znamenitosti u Parku prirode Lonjsko polje su: Posebni ornitološki rezervat Krapje đol, Posebni ornitološki rezervat Rakita, Prvo evropsko selo roda Čigoč, te Selo graditeljske baštine Krapje.

Nepoznato o poznatome

Područje Parka prirode Lonjsko polje je jedno od najvažnijih mrjestilišta riječne ribe u cijelom dunavskom slivu.

Najvažniji hidrološki proces na području Parka prirode Lonjsko polje je poplava. Prirodna retencija sa sistemom obrane od poplava predstavlja jedan od prvih primjera u svijetu gdje se obrana od poplava temelji na korištenju prirodnih poplavnih površina, u svijetu poznato kao “prostor za rijeke”.

Lonjsko polje jedno je od rijetkih područja u Evropi gdje se održalo tradicionalno pašarenje. Takav sistem je esencijalan za održavanje krajolika i zaštitu biološke raznolikosti.

Područje je otvoreno za posjetitelje:

 • proljetno, ljetno i jesensko radno vrijeme:
 • radnim danom (ponedjeljak-petak): 09:00 – 17:00
 • vikendom i praznikom: 10:00 – 18:00
 • zimsko radno vrijeme:
 • radnim danom (ponedjeljak-petak): 08:00 – 16:00
 • vikendom i praznikom: ne radi
Najava dolaska: nije nužno, grupne posjete koje iziskuju dodatnu uslugu ili organizaciju svakako treba najaviti.

Dodatne važne informacije:

Prijamni i edukativni centar Krapje
Krapje 18, HR – 44324 Jasenovac (Tel.: +385 (0)44 672 080)
e-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr

Prijamni i edukativni centar Čigoč
Čigoč 26, HR - 44213 Čigoč (tel.: +385 (0)44 715 115)

Prijamni i edukativni centar Repušnica
Fumićeva 184, HR - 44319 Repušnica (tel.: +385 (0)44 652 427)

Ovim područjem upravlja Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje

 • Adresa: Krapje 16, HR-44324 Jasenovac
 • Broj telefona: +385(0)44/611-190
 • Internet stranica: www.pp-lonjsko-polje.hr
 • Društvene mreže:
  https://hr-hr.facebook.com/lonjskopoljehr/
  https://www.instagram.com/lonjskopolje_naturepark/
  https://www.youtube.com/watch?v=uiJOl5FCeSw

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu