image

Tko smo mi

SavaParks Network  - mreža zaštićenih područja slivnog područja rijeke Save okuplja 22 institucije, predstavnike javnih ustanova, organizacija i udruga za zaštitu prirode iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Mreža je osnovana na Međunarodni dan zaštite močvare i močvarnih staništa, 2. veljače 2015. godine te predstavlja platformu za razmjenu iskustava u zaštiti rijeke Save i njenih poplavnih područja. Potpisivanjem zajedničke Deklaracije, članice Mreže preuzele su odgovornost za očuvanje bioraznolikosti na području sliva rijeke Save te izrazile spremnost na prekograničnu suradnju u projektima održivog razvoja, zaštite prirodnog bogatstva i europskog kulturnog naslijeđa.

Naša misija je zaštititi ekološku i kulturnu baštinu sliva rijeke Save kroz međusektorsku i prekograničnu suradnju.

Naša vizija je dugotrajni sklad između očuvane prirode i ljudi u slivu rijeke Save

Želiš li nas nešto pitati ili dati savjet, rado ćemo te poslušati!

EuroNatur je njemačka nevladina organizacija koja se brine o evropskom prirodnom nasljeđu od 1987. godine te se zalaže za povezivanje prirode i ljudi u mirnoj Evropi.

EuroNatur je međunarodna organizacija čija je misija očuvanje evropskog prirodnog nasljeđa u svoj njegovoj raznolikosti i zaštitita dragocjenih prirodnih i kulturnih pejzaža.

Zajedno sa mrežom partnera širom Evrope EuroNatur donosi rješenja koja omogućavaju ljudima da žive i rade u skladu s prirodom.

Projekti organizacije prihvaćeni su u svim regijama, jer se putem njih uspješno primjenjuju održive ideje, a provjereni pristup provedbi uključuje:
 • povećanje znanja provođenjem znanstvenih istraživanja
 • zaštitu prirodnih vrijednosti, vrsta i ekosustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • stvaranje uslova za prihvaćanje koncepata zaštite prirode kod donositelja odluka i u lokalnim zajednicama
 • Održavanje dugoročne veze s mrežom partnerskih organizacija iz cijele Evrope
Dugoročan cilj organizacije je Evropa koja je dom rijekama koje nesmetano teku, netaknutim šumama i raznolikim kulturnim pejzažima, te Evropa koja nudi dovoljno prostora za divlje životinje i ptice selice unutar različitih ekosustava.

Kontakti/Contacts:

Westendstraße 3, 78315 Radolfzell, Germany
+49 7731 92 72 0
info@euronatur.org
https://www.euronatur.org/
https://www.facebook.com/euronatur
https://twitter.com/euronaturorg

Kontakti:
Ljubljanskacesta 27, SI-4260 Bled, Slovenija
+386 4 578 0200
www.tnp.si

Javna ustanova Park prirode Ljubljansko barje osnovana je u srpnju 2009. godine od strane Vlade Republike Slovenije kao javna ustanova za upravljanje Parkom prirode Ljubljansko barje. Upravljanje parkom prirode Ljubljansko barje i zaštićenim područjem Ljubljansko barje kao dijelom evropske mreže Natura 2000 uključuje zaštitu prirode, kontrolu, komunikaciju i suradnju sa dionicima te podizanje svijesti, promociju održivog upravljanja resursima i održivog razvoja i upravljanja UNESCO-ve kulturne svjetske baštine (sojenice).

Kontakti:
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice, Slovenija
+386 (0) 8 20 52 350
http://www.ljubljanskobarje.si/
https://www.facebook.com/KPLjubljanskobarje/

Notranjski regijski park osnovan je s ciljem održavanja, zaštite i otkrivanja prirodnih i kulturnih vrijednosti tog područja. Prvi i najvažniji prioritet je zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti. Organizacija brine o podizanju svijesti javnosti o lokalnoj kulturi i zaštiti okoliša, te potiče inovativan i održiv turistički razvoj regije. Misija organizacije je postati najuspješniji slovenski regionalni park i svjetski poznato zaštićeno područje, na ponos lokalnom stanovništvu.

Kontakti/Contacts:
Tabor 42, 1380 Cerknica, Slovenija/Slovenia
+386 1 709 06 36
+386 1 709 36 36 (TI
https://www.notranjski-park.si/
https://www.facebook.com/notranjskipark/ref=settings
https://twitter.com/NotranjskiPark
https://www.instagram.com/notranjskipark/

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je tijelo državne uprave odgovorno za upravne i stručne poslove koji se odnose na opću i sektorsku politiku zaštite okoliša i prirode, upravljanje otpadom, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, zaštitu ozona, očuvanje kvalitete zraka, očuvanje kvaliteta mora i zaštitu tla, razvoj i održivost energetskog sistema, upravljanje vodama i zaštitu mora te međunarodnu saradnju, EU poslove i EU fondove.Težište rada Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja je u stvaranju uvjeta za održivi razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija.
Zaštita okoliša spada u neke od najzahtjevnijih aktivnosti koje zadiru u sve aspekte organizacije ljudskog društva. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo tačka koordinacije za teme održivog razvoja na nacionalnm nivou, te koordinator multilateralnih sporazuma o životnoj sredini i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnom nivou.
Pod nadležnošću Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode i javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Kontakti/Contacts:
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia
+385 (0)1/3717-111
https://mzoe.gov.hr/

Područje Zagrebačke županije karakterizira bogatstvo prirodnih resursa, u kojem se ističu šume, močvarni prostori, krški fenomeni te velika raznolikost biljnog i životinjskog svijeta. Zaštićena područja zauzimaju čak 37.690 ha što je 12,2% površine Zagrebačke županije. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije ustanova je za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije. Svrha našeg djelovanja upravljanje je zaštićenim područjima u smislu zaštite, održavanja i promicanja te osiguranja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih resursa. Ako ste zaljubljenici u prirodu, aktivni odmor i rekreaciju, zaštićeni predjeli Zagrebačke županije mjesto su koje morate posjetiti. Plava žaba, biljka mesožderka, orao štekavac, crna roda, kockavica i ostale posebne vrste s nestrpljenjem vas očekuju…
Zagrebačka županija, popularno zvana i „zagrebački zeleni prsten“, okružuje grad Zagreb prirodnim ljepotama, atraktivnim lokacijama i raznolikošću kakvu ima malo glavnih gradova u svojoj neposrednoj blizini. Idealno je izletničko odredište, koje je uspjelo spojiti savremeni urbanizam te očuvati prirodne i kulturne vrijednosti. Dođite, upoznajte bogatstvo netaknute prirode i uživajte u prekrasnim, zaštićenim, čarobnim i neotkrivenim zaštićenim područjima.

Kontakti/Contacts:
151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, Hrvatska/Croatia
+385 (0)1 6111-552
info@zeleni-prsten.hr
https://zeleni-prsten.hr
https://www.facebook.com/zeleniprsten/

https://www.instagram.com/zeleni_prsten/

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i energetike. S radom je počela 1998. godine. Uprava Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje smještena je u selu Krapju, a u naseljima Čigoč, Repušnica, Krapje i Osekovo nalaze se centri za posjetioce.

Djelatnost ustanove uključuje zaštitu, održavanje, očuvanje, korištenje i promicanje Parka prirode u cilju zaštite i očuvanja njegovih prirodnih, pejzažnih i kulturnih vrijednosti. Ustanova osigurava i neometano odvijanje prirodnih procesa te održivo korištenje prirodnih resursa. Zadužena je za nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenom području.

Misija ustanove je osigurati opstanak lokalnog stanovništva na ruralnom području Parka prirode Lonjsko polje kao važan preduvjet očuvanja biološke i pejzažne raznolikosti kroz ugrađivanje strateških ciljeva upravljanja u podzakonske dokumente ustanove, regionalne i lokalne samouprave te dokumente upravljanja prirodnim resursima.

Kontakti/Contacts:
Krapje 16, 44324 Jasenovac, Hrvatska/Croatia
+385(0)44/611-190
info@pp-lonjsko-polje.hr
www.pp-lonjsko-polje.hr
https://hr-hr.facebook.com/lonjskopoljehr/ 

https://www.instagram.com/lonjskopolje_naturepark/
https://www.youtube.com/watch?v=uiJOl5FCeSw

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica osnovana je 2004. godine odlukom Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Ustanova je osnovana s ciljem zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti koje obuhvataju zaštićena područja, svojte i geološku baštinu. Ustanova ima pod upravom 7 zaštićenih područja i 16 područja ekološke mreže Natura 2000.

Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska /Croatia
+385 35 409 043 ili +385 35 409 042
www.natura-slavonica.hr

Brodsko ekološko društvo (BED) osnovano je 19.05.1989. godine u Slavonskom Brodu i jedno je od najstarijih organizacija civilnog društva u RH koje djeluje na području zaštite prirode i okoliša. BED je jedinstveni primjer udruženja kojoj je nakon inicijative za zaštitu pašnjaka Gajne i njenog proglašenja zaštićenim područjem davne 1990. povjeren nadzor nad mjerama i uvjetima zaštite prirode. Tada pod imenom zaštićeni krajolik, a danas značajni krajolik Gajna, primjer je kako uz jasnu viziju, duboku posvećenost i ustrajnost aktera iz lokalne zajednice sektori zaštite prirode, poljoprivrede i obrane od poplava mogu uspješno koegzistirati. Projekt koji je finansirala EU, a koji je završio 2009.godine, BED je pretvorio u desetogodišnji program očuvanja biološke raznolikosti uzgojem autohtonih pasmina na Gajni i uspostavio jedinu organiziranu pašnjačku zajednicu na prostoru Republike Hrvatske. BED je član mnogih nacionalnih i međunarodnih mreža, aktivan na temu upravljanja zajedničkim dobrima, očuvanju prirodnog i kulturnog nasljeđa, obrazovanju, podršci civilnom društvu, lobiranju i zagovaranju te u međusektorskoj suradnji i radu s volonterima.

Kontakti/Contacts:
Trg hrvatskog proljeća 1, 35 000 Slavonski Brod, Hrvatska/Croatia
tel: 035 445 421
bed@bed.hr
www.bed.hr
https://www.facebook.com/BrodskoBED/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/bed_brodecologicalsociety/?hl=en

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (HDZPP) osnovano je 1995. godine. Ono je pravni nasljednik Društva za zaštitu, promatranje i proučavanje ptica Hrvatske, najstarijeg hrvatskog udruženja za zaštitu ptica i prirode, koja je osnovana još davne 1986. godine. Društvo je osnovano s ciljem promicanja, razvoja i poboljšanja zaštite ptica i njihovih staništa, ali i zaštite sveukupne biološke raznolikosti i prirode u Republici Hrvatskoj. Društvo objedinjuje i koordinira rad ornitologa, zoologa i ljubitelja ptica i prirode na istraživanju i zaštiti autohtonih vrsta divljih životinja, prvenstveno ptica, njihovih staništa, kao i cjelokupne prirode Republike Hrvatske i njezine biološke raznolikosti. Svoje ciljeve i zadatke ostvaruje djelovanjem na znanstvenom, stručnom, obrazovnom i izdavačkom području.
Jedna od glavnih aktivnosti Društva je promatranje ptica i njihovo naučno istraživanje putem projekata inventarizacije (mapiranja) ili praćenja stanja (monitoringa) njihovih populacija. Rezultati istraživanja se objavljuju u domaćim i stranim naučnim časopisima ili u vidu posebnih izvještaja.
Društvo izdaje svoj časopis „Trogolodytes“ koji sadrži naučne i stručne radove, kao i niz promotivnih i edukativnih brošura koje nastaju kao rezultat projekata koji se provode.
Svoje djelovanje Društvo zasniva na provedbi projekata financiranih iz domaćih i evropskih fondova, donacija i fondacija te kroz saradnju sa zaštićenim područjima.
Društvo posluje na području Republike Hrvatske, ali sudjeluje i u provedbi međunarodnih projekata važnih za zaštitu ptica i prirode.

Kontakti/Contacts:
Gundulićeva ulica 19a, 31 000 Osijek, Hrvatska/Croatia
+385 95 523 09 44
tibor.kopacki.rit@gmail.com
http://ptice.hr/
https://www.facebook.com/Hdzpp/

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije osnovana je Odlukom Županijske skupštine u skladu sa odredbama člana 76. stavak 1. i 4. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05).

Javna ustanova započela je s radom 01. marta 2008. godine. Obavlja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Vukovarsko-srijemske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JU.

Javna ustanova svoju djelatnost obavlja kroz sljedeće aktivnosti:
 • zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
 • saradnja i komunikacija sa lokalnom zajednicom
 • edukacija i interpretacija
 • posjećivanje i promocija
Javna ustanova također provodi aktivnosti na pripremi i provedbi projekata, praćenju vrsta, spašavanju i zbrinjavanju ozlijeđenih strogo zaštićenih vrsta.

Kontakti/Contacts:
Trg Vinkovačkih jeseni 1, Vinkovci
032/308-840
http://www.vusz.hr/info/javna-ustanova-za-upravljanje-zasticenim-prirodnim-vrijednostima

Javno preduzeće Nacionalni park "Una", d.o.o. iz Bihaća obavlja poslove zaštite, održavanja i promicanja Nacionalnog parka radi zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja nesmetanog tijeka prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih resursa, te prati provedbu uslova i mjera zaštite prirode.
Park se prostire na površini od 19 800 hektara koje posjetitelji mogu istražiti pješice, biciklom, spuštanjem niz rijeku Unu čamcem ili kajakom. Nacionalni park Una raj je za ljubitelje aktivnog turizma, prirode i adrenalina, kao i sportskog ribolova - mušičarenja.Najveća atrakcija Parka su kanjonska rijeka Una i njeni slapovi: Štrbački buk, najspektakularniji i najljepši vodopad u BiH, gdje voda pada s visine od 24,5 m; te 54 metra visok Milančev buk u Martin Brodu preko kojeg se prelijeva oko 63 kubika vode u sekundi.

Atrakcije parka:
 • Više od 170 različitih vrsta biljaka
 • Oko trideset vrsta riba
 • Čovječja ribica u slivu rijeke Une

Kontakti/Contacts:
Bosanska 17D, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
+387 37 221 528, +387 37 222 255
info@nationalpark-una.ba
http://nationalpark-una.ba/bs/
https://hr-hr.facebook.com/UNA.nacionalni.park

https://www.instagram.com/nacionalni.park.una/

Centar za životnu sredinu je organizacija osnovana 1999. godine i čiji fokus na očuvanju i zaštiti prirode i okoliša. Cilj organizacije je podići svijest i svojim aktivnostima doprinijeti očuvanju životne sredine i prirode.
Danas je Centar za životnu sredinu prepoznat kao organizacija koja pokušava na razuman i aktivan način uticati na relevantne javne politike, podizati svijest javnosti o pitanjima zaštite prirode i životne sredine i ostvariti konstruktivnu saradnju s drugim udrugama, mrežama, institucijama i međunarodnim organizacijama.

Kontakti/Contacts:
Miše Stupara 5, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
+387 51 433 140
info@czzs.org
http://www.czzs.org

Facebook - https://www.facebook.com/CentarZaZivotnuSredinu/
Instagram - https://www.instagram.com/centar_za_zivotnu_sredinu/

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijske i prirodne baštine republička je upravna organizacija u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Rad Zavoda organiziran je u tri unutarnje organizacijske jedinice: Odjeljenje za kulturnu i istorijsku baštinu, Odjeljenje za prirodnu baštinu i Odjejenje za zajedničke poslove.
Odjeljenje za prirodnu baštinu bavi se zaštitom i očuvanjem prirode te biološkom, geološkom i pejzažnom raznolikošću kao dijelom okoliša. To područje definirano je Zakonom o zaštiti prirode prema kojem Zavod obavlja profesionalne djelatnosti zaštite prirode i prirodnih resursa. Poslove iz područja zaštite prirode obavlja Ministarstvo prostornog uređenja, građevine i ekologije, dok poslove iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave obavljaju njihova tijela.
Stručne aktivnosti zaštite prirode i prirodnih resursa koje provodi Institut su: prikupljanje i obrada podataka o prirodi i prirodnim vrijednostima, praćenje stanja i procjena očuvanja prirode i stupnja ugroženosti, izrada studija zaštite, priprema prijedloga za preliminarnu zaštitu područja, vođenje registara zaštićenih prirodnih dobara pojedine elemente geološke, biološke i pejzažne raznolikosti, osiguravanje uvjeta za radove na zaštićenim prirodnim dobrima i obavljanje stručnog nadzora predloženim mjerama, pružanje stručne pomoći upraviteljima zaštićenih prirodnih dobara i drugih subjekata zaštite prirode, određivanje uslova i mjera zaštite prirode i prirodnih vrijednosti i provedba prostornih i urbanističkih planova, projektne dokumentacije, osnova, programa i strategija u svim aktivnostima koje utječu na prirodu, organizacija i provedba obrazovnih i promotivnih aktivnosti u zaštiti prirode, učešće u provedbi ratifikovanih međunarodnih sporazuma o zaštiti prirode te razvoju osnova valorizacije prirodne baštine na području jedinice lokalne samouprave.

Kontakti/Contacts:
Vuka Karadžića 4/VI, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
+387 (0)51 247 419
sekretarijat@heritage.gov.rs
http://nasljedje.org/

Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta je mala organizacija koja proučava i predstavlja biodiverzitet, kao i procjenom njegove ugroženosti i prijedlozima mjera zaštite kroz održivi razvoj.

Glavni ciljevi udruge su naučno istražiti i popularno predstaviti javnosti objektivno stanje prirode te spriječiti njeno uništavanje putem predlaganja mjera zaštite prirode i poticanja aktivnosti koje imaju pozitivne efekte na ugrožene divlje vrste i njihova staništa.

Aktivnosti:
 • Popisivanje vrsta vrijednih područja ili istraživanja biologije vrsta (većinom terensko proučavanje ptica, riba, sitnih sisavaca, insekata)
 • Akcije praktične zaštite vrsta i staništa (postavljanje umjetnih gnijezda za ptice, akcije uređenja i čišćenja, pošumljavanje, prihranjivanje divljih životinja, spašavanje i rehabilitacija divljih životinja i sl.)
 • Priprema inicijativa, mišljenja, prijava i drugih pravnih radnji sa ciljem zaštite područja i vrsta
 • Organiziranje predavanja, radionica, izleta, izložbi, objava publikacija i drugih medijskih sadržaja te sprovodjenje društvenih aktivnosti na temu prirode

Kontakti/Contacts:
Brace Potkonjaka br 16, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
+387 66 783 051
www.dizb.org
https://www.facebook.com/dizbbl/
https://www.instagram.com/dizb_bl/
https://twitter.com/DIZB_BL

Pokret gorana/izviđača Sremska Mitrovica nevladina je i neprofitna organizacija koja djeluje kao udruženje građana te je ogranak organizacije Pokret Gorana/Izviđača Srbije, osnovane 1960. godine.

Neke od osnovnih zadataka Pokreta gorana (izviđača) su proizvodnja sadnog materijala drveća, grmlja i hortikulturnog materijala (rasadnik) kao i pošumljavanje, obrazovanje i zaštita okoliša (zaštita prirode), a u slučaju Pokreta gorana Sremska Mitrovica i upravljanje zaštićenim područjem. Prioriteti Pokreta gorana Sremska Mitrovica su upravljanje zaštićenim područjem i obrazovanje. Do 2010. godine (kada je ugašen) u rasadniku je proizvedeno oko 1.500.000 sadnica koje su besplatno podijeljene građanima Mitrovice i Srema, školama i svima ostalima koji su izrazili potrebu za istima.

Pokret gorana Sremska Mitrovica povremeno organizira akcije pošumljavanja i druge aktivnosti uređenja i sanacije okoliša. Formalno članstvo ne postoji, već su to svi oni koji se odazovu na sam dan akcije ili na bilo koju drugu organiziranu aktivnost, poput edukativnih radionica za učenike i seminari za učitelje u školama i na terenu.

Kontakti/Contacts:
Svetog Save 19, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija/Srbia
+381 22 614300
http://www.zasavica.org.rs
zasavica@zasavica.org.rs
https://www.facebook.com/Zasavica.Nature.Reserve
https://www.instagram.com/zasavica_srp/?hl=en


Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je stručna institucija koja obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara na području AP Vojvodine.
Osnovana je 1966. godine, a 1992. godine postaje dio Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kao odjeljenje u Novom Sadu. Od 2010. godine ponovo je prerastao u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, nastavljajući kontinuitet rada na zaštiti prirode u AP Vojvodini više od 50 godina.

Djelatnost instituta:
 • praćenje stanja i procjena očuvanja prirode i stepen njene ugroženosti
 • izrada studija zaštite i prijedloga zakona koji se odnose na zaštitu prirode
 • zaštita biološke, geološke i pejzašne raznolikosti
 • stručni nadzor u zaštićenim područjima
 • utvrđivanje uslova i mjera zaštite prirode u prostornom uređenju i drugoj dokumentaciji
 • suradnja s donositeljima odluka, lokalnom samoupravom i nevladinim organizacijama
 • organiziranje i provođenje odgojno-obrazovnih i promotivnih aktivnosti u zaštiti prirode organiziranjem izložbi, seminara, predavanja itd.
 • održavanje baze podataka u području zaštite prirodeobavljanje drugih poslova utvrđenih odredbama Zakona o zaštiti prirode
Osnovni ciljevi zaštite prirode:

 • povećanje zaštićenih područja (zaštićena područja, staništa) do 15% područja AP Vojvodine
 • uspostavljanje nacionalne ekološke mreže
 • uspostavljanje mreže Natura 2000
 • očuvanje i poboljšanje populacija strogo zaštićenih vrsta
 • poboljšanje stanja biološke, geološke i pejzažne raznolikosti
 • edukacija i promocija zaštite prirodejačanje prekogranične suradnje
Institut ima 44 zaposlenika koji rade u dva sektora, Sektor za zaštitu prirode i Sektor za pravne i financijske poslove.

Kontakti/Contacts:
Radnička 20a, Novi Sad, Srbija/Srbia
+381 21 4896301
novi.sad@pzzp.rs
http://www.pzzp.rs/rs/sr/
https://www.facebook.com/Pokrajinski-zavod-za-za%C5%A1titu-prirode-227141864158954/?ref=br_rs
Instagram: @pzzp.rs
Twiter: @PokrajinskiZZP

Javno preduzeće (JP) „Vojvodinašume“, osnovano je 2002. godine kao šumsko gazdinstvo. Na teritoriji pokrajine Vojvodine upravlja sa oko 130.000 hektara šuma i šumskog zemljišta. Preduzeće objedinjuje administrativne i upravljačke funkcije te funkcije povezane s komercijalnom proizvodnjom u šumarstvu, lovstvu i drugim domenama. Zapošljava oko 1400 ljudi, a od 2008. godine ima FSC certifikat. JP „Vojvodinašume“ upravlja sa 17 zaštićenih područja (među ostalim 5 posebnih rezervata prirode) i koristi resurse 19 zaštićenih područja na ukupno više od 86.000,00 ha šuma i šumskog zemljišta.

Aktivnosti preduzeća:
 • Uzgoj, zaštita i upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, održavanje i obnova šuma, proizvodnja šumskog sjemena i sadnog materijala te sadnja šuma
 • Optimalno korištenje šuma, proizvodnja šumskih proizvoda i drugih proizvoda šumskih površina, korištenje šuma u rekreacijske svrhe, proizvodnja drva i drugi načini iskorištavanja šuma.
 • Turizam i ugostiteljstvo.
 • Istraživanje, razvoj, savjetovanje, upravljanje i izdavaštvo.
 • Projektiranje građevinskih objekata, obavljanje poslova prostornog uređenja i geodetskih radova za posebne namjene.
 • Dizajn projekata i programa te priprema osnova za upravljanje šumama.
 • Obavljanje stručnih poslova u šumama privatnih vlasnika.
 • Vanjska trgovina.
 • Poboljšanje i korištenje opće funkcije šuma.

Kontakti/Contacts:

Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin, Srbija/Srbia
+38121431144
www.vojvodinasume.rs

Pokrajinski sekreterijat za urbanizam i zaštitu okoliša pokriva prostorno planiranje i različita područja zaštite okoliša na razini Autonomne pokrajine Vojvodine. Odgovoran je za nadzor kvaliteta okoliša i informacijski sistem, inspekcijsku kontrolu važnu za primjenu propisa i sprječavanje nekontrolisanog zagađenja okoliša, zaštitu prirodnih resursa i biološke raznolikosti, uključujući upravljanje ribarskim fondom, integrirano sprječavanje i kontrolu onečišćenja i upravljanje otpadom, odobrenje procjene utjecaja na okoliš postrojenja i radova itd. Sekreterijat se također bavi aktivnostima vezanim uz prostorno planiranje na nivou pokrajine. Kvalitetna saradnja s brojnim partnerima ostvarena je realizacijom niza nacionalnih i međunarodnih projekata, kao i saradnjom sa svim institucijama i organizacijama koje se bave određenim pitanjima zaštite okoliša na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Kontakti/Contacts:
16 Mihajlo Pupin Blvd, 21 000 Novi Sad, Srbija/Srbia
+ 381 21 487 4719
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
ekourb@vojvodina.gov.rs

Turistička organizacija opštine Ruma je neprofitna vladina organizacija koja se bavi razvojem i promocijom turističkih vrijednosti i potencijala opštine Ruma i područja Srema (Republika Srbija). Organizacija je izuzetno aktivna u postizanju svojih ciljeva u smislu promocije istorijskog, prirodnog i kulturnog naslijeđa odgovornim upravljanjem i određivanjem prioriteta. Od 2011. godine i proglašenja jezera Trskovača zaštićenim područjem, organizacija djeluje na polju zaštite okoliša i upravljanja zaštićenim područjem nakon što joj je lokalna samouprava povjerila brigu o ovom zaštićenom staništu.

Adresa: Glavna 172, Ruma, Republika Srbija
Broj telefona: +381 22 470 655
E-adresa: ruma.too@gmail.com
Web stranica: www.rumatourism.com
Pronađite nas na društvenim mrežama: www.facebook.com/rumatourism

Pročitaj više

image

Projekti

Otkrijte što radimo

Pročitaj više
image

Karta zaštićenih područja

Otkrijete ljepotu koja vas okružuje

Pročitaj više
image

Video galerija

Otkrijte našu ljepotu

Pročitaj više

OTKRIJTE ČAROBNU PRIRODU KOJA VAS OKRUŽUJE

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu