POSEBNI REZERVAT LOŽE

Službeni naziv: Posebni rezervat šumske vegetacije Lože
Kategorija zaštite: Posebni rezervat
Godina proglašenja: 1975.

Položaj

Posebni rezervat šumske vegetacije Lože nalazi se unutar Spačvanske šume (ukupne površine 100 hektara), oko 7,5 km južno od grada Otoka, na području Vukovarsko-srijemske županije u RH.

Istorijat

Predstavlja rezervat stare hrastove šume s veličanstvenim jedinkama hrasta lužnjaka. Osim hrasta lužnjaka javljaju se grab, klen, poljski jasen, žestilj, nizinski brijest i dr.

Turizam

Rezervat je u prvpm redu namijenjen naučnim istraživanjima, te edukaciji učenika i studenata. U njemu je postavljena trajna ploha u okviru programa UNESCO-a - MAB (čovjek i biosfera). U rezervatu se nalazi i poučna staza sa poučnim panelima na kojima su prikazane vrste karakteristične za Spačvanske šume. Ovaj posebni rezervat nalazi se u srcu Spačvanske šume u blizini srednjovjekovnog arheološkog nalazišta Virgrad i poučne staze „Virovi“.

Kroz projekt „Vrata Spačvanskog bazena“ započela je izgradnja biološko edukacijskog centra „Virovi“ koji će povezati sva prirodna bogatstva i istorijske karakteristike cijelog Spačvanskog bazena.

Prirodne vrijednosti

Rezervat Lože je od naročitog značaja radi svoje unikatnosti i rijetkosti. Rezervat je stanište ugrožene divlje svojte, a naročitog je naučnog značaja i namjene, koje može biti: florističko, mikološko, šumske i druge vegetacije, zoološko (ornitološko, ihtiološko i dr.), geološko, paleontološko, hidrogeološko, hidrološko i dr.

Područje je otvoreno za posjetitelje:

  • Najava dolaska: Potrebna je najava dolaska Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VSŽ
  • Dodatne važne informacije: U rezervatu nisu dozvoljene radnje koje bi mogle narušiti njegova svojstva (branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, unošenje stranih vrsta, melioracijski zahvati, razni oblici ekonomskog i drugog korištenja i sl.)

Ovim područjem upravljajavna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije

  • Adresa: Trg Vinkovačkih jeseni 1, Vinkovci, Hrvatska
  • Broj telefona: 032/308-840
Internet stranica: http://www.vusz.hr/info/javna-ustanova-za-upravljanje-zasticenim-prirodnim-vrijednostima

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu