ZNAČAJNI KRAJOLIK ODRANSKO POLJE

Kategorija zaštite: Značajni krajolik
Godina proglašenja: 2008.

Položaj

Značajni krajolik Odransko polje se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji na području Grada Siska te općina Lekenik i Martinska Ves.

Glavne karakteristike područja su rijeka Odra i njezine poplavne ravnice koje leže na nadmorskim visinima od 95 do 110 m. Rijeka Odra predstavlja okosnicu hidrološkog režima ovoga prostora. Odra pripada slivu rijeke Save, dugačka je 80 km, a površina slivnog područja iznosi 604 km2. Odransko polje predstavlja dio većeg retencijskog sistema obrane od poplava Srednje Posavlje, koje je važno, osim u obrani od poplava, i u procesu pročišćavanja voda iz vodotokova te su bitne u regeneraciji podzemnih voda.

Prema klasifikaciji krajolika (Nacionalna strategija zaštite biološke i raznolikosti krajolika) Odransko polje pripada jedinici krajolika “nizinska područja sjeverne Hrvatske” s dvije cjeline krajolika:

  • agrarni pejzaž u kojem se ističu poplavni travnjaci uz Odru i
  • prostrani kompleks nizinskih hrastovih šuma.

Istorijat

Odransko polje je biološko raznolik krajolik oblikovan stoljetnim tradicionalnim poljoprivrednim aktivnostima, međusobno prepletenih ekosistema poplavnih nizinskih šuma, pašnjaka i livada, rijeke Odre i stajaćih voda, koji podržava održivi razvoj lokalnog stanovništva.

25.07.2006. godine zaštićeno je Zakonom o zaštiti prirode kao Značajni krajolik.

Turizam

Na području Odranskog polja potiče se razvoj eko-etno-gastro turizma, biciklizma te ornitološkog turizma (promatranje ptica).

Prirodne vrijednosti

Ovo poplavno područje koje prima vodu s okolnih viših terena odlikuju mikroreljefni oblici koji uslovljavaju nastanak različitih vlažnih staništa travnjačkih biljnih zajednica i šumskih zajednica koje su ovisne o režimu plavljenja, ali i nivou podzemne vode.

Na ovom području je zabilježeno 300-tinjak vaskularnih biljaka, od kojih se mogu izdvojiti neke navedene u Crvenoj knjizi i zaštićene su na osnovu Zakona o zaštiti prirode i drugim zakonskim propisima. Među njima su osjetljive vrste kockavica (Fritillaria meleagris), kaćuni (Orchis morio, Orchis coriophora, Orchis tridentata); te ugrožena vrsta četverolisna raznorotka (Marsilea quadrifolia) i druge.

Od faune zabilježen je veći broj vodozemaca, gmizavaca, sisavaca, leptira i riba. Vlažne livade Odranskog polja predstavljaju značajno područje gniježđenja ptice kosca (Crex crex) u Hrvatskoj i Europi, a poplavne šume hrasta lužnjaka stanište su štekavca – (Haliaeetus albicilla). Odransko polje je međunarodno važno područje za ptice (kosca i štekavca), koje je proglašeno Natura 2000 područjem sukladno EU Direktivi o pticama.

Znamenitosti

U naseljima koja okružuju Odransko polje prisutna je dobro očuvana tradicija gradnje drvenih kuća, farmi i sakralnih objekata. Duboka povezanost između čovjeka i njegovog zavičaja vidljiva je u kulturnom krajoliku koji se čini prirodnim, iako je rezultat stogodišnjeg zajedničkog života čovjeka i prirode. Kulturna baština uključuje i očuvane autohtone pasmine poput posavskog konja, turopoljske svinje i posavske guske. Pored toga, područje je bogato živim etnografskim nasljeđem - foklornom tradicijom i narodnim pjesmama, nošnjama i različitim festivalima.

Nepoznato o poznatome

Odra je s rijekom Savom povezana kanalom Sava-Odra, koji je izgrađen 1965. godine. Kanal služi za oslobađanje prekomjernih količina voda iz Save te na taj način sprječava poplavu uzvodnih urbanih područja, naročito grada Zagreba.

Područje je otvoreno za posjetitelje:

  • Radno vrijeme: bez vremenskog ograničenja, dostupno cijele godine.
  • Najava dolaska: za razgledavanje područja nije potrebna prethodna najava. Napomena: Projektom Natura SMŽ (u fazi provedbe do septembra 2020) radi se na Akcijskom planu upravljanja posjetiteljima te izradi posjetiteljske infrastrukture - vidikovca za promatranje ptica. Nakon dovršetka projekta bit će moguće, uz prethodnu najavu, obavljati promatranje ptica uz stručnog vodiča.
  • Dodatne važne informacije: na ulazima u Odransko polje nalaze se rampe koje nisu zaključane katancem, no potrebno ih je nakon ulaska i izlaska zatvarati radi stoke koja tamo živi.

Ovim područjem upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu